არეშიძე მაია

    DSC_0031

 პირადი ანკეტა

 

 გვარი არეშიძე
სახელი მაია
მამის სახელი საჩინო
ელ.ფოსტა maiaareshidzemaia@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ა) ძირითადი: –  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის კონსულტანტ-მასწავლებელი  „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების“ სახელმწიფო პროგრამისა  გარდაბნის რაიონის სოფ. ყარათაკლიის საჯარო სკოლაში.

ბ) შეთავსება: – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი 0,5 განაკვეთზე.

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობა 1983-1988 წ. წ. ფილოლოგი, არაბული  და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, თარჯიმანი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი

 

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2015 წლის იანვარი გამოცდების ეროვნული ცენტრი, სასკოლო ოლიმპიადის მონაწილე მოსწავლეთა ქართული ენისა და ლიტერატურის ნაშრომების გამსწორებელი.
2014 წლის დეკემბერი – 2015 წლის აპრილი  USAID CHEMONICS-ის საქართველოს

დაწყებითი კლასების წიგნიერების პროექტი (G-PriEd),      ქართული ენის მასწავლებელ-კონსულტანტი.

2013  წლის ივლის -აგვისტო გამოცდების ეროვნული ცენტრი,ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა ქართული ენისა და ლიტერატურის ნაშრომების გამსწორებელი.
2009 წლის სექტემბრიდან – დღემდე ქართული ენისა და ლიტერატურის კონსულტანტ-მასწავლებელი სახელმწიფო პროგრამისა  „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადება“. გარდაბნის რაიონი, სოფ. ყარათაკლია.
2007 წლის ივლისი გამოცდების ეროვნული ცენტრი,ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა ქართული ენისა და ლიტერატურის ნაშრომების გამსწორებელი.
2007 წ. სექტემბრიდან 2014 წლის სექტემბრამდე ქ. რუსთავის კერძო სკოლა „რუსთველი“,  ქართული ენისა და ლიტერატური მასწავლებელი.
2006 წ.-დან დღემდე არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი 0,5 განაკვეთზე.
2004 წ.სექტემბერი – – 2008 წ. ოქტომბერი  ქ. რუსთავი, კერძო სკოლა „იმედი 2000“,   ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი,
1988 წ. ნოემბრიდან 2006 წ.-მდე არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნ. თანამშრომელი

  შრომათა სია

სტატიები:

 

 1. სემიტური წარმომავლობის ერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის ს.-ს. ორბელიანის ლექსიკონში. _ საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIV, თბილისი, 2006, გვ.18-20.
 2. სემიტურ და ქართულ  ( ქართველურ) ენათა ალოგენეტური მიმართების კვლევისათვის. _ ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები, III, თბილისი, 1997, გვ. 11-12.
 3. „მაჯან-„ ძირის ეტიმოლოგიისათვის._ ეტიმოლოგიური ძიებანი, VI, თბილისი, 1997, გვ. 20-24.
 4. არაბული წარმომავლობის ასტრონომიული ტერმინები ქართულში ( ს.-ს. ორბელიანის „სიტყვის კონის“ მიხედვით)._ საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 141, 1, თბილისი, 1991,  გვ. 649-652.

მასალები:

 1. არაბულსპარსული ლექსიკა ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოებში (თანაავტორი რუსუდან რამიშვილი)._ არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მასალები,  XVIII, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი,  2007 წლის 10 – 13 აპრილი, გვ. 72-73.
 2. „მანშურ“ სიტყვის წარმომავლობა და მნიშვნელობა ს.-ს. ორბელიანის ლექსიკონში._ საქ. მეცნ აკად. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნ. ინსტიტუტის 58-ე სამეცნ. სესიის მასალები, 24, 27-29 დეკემბერი,  1999, გვ. 9.
 3.  „ინადის“ შესახებ ქართულში._ XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (მასალები), ახალციხე, 5-6 ნოემბერი, 1999, გვ.8.
 4. ერთი სემიტური ძირის შესახებ ქართულში ( ქუფრი)._ არნ. ჩიქობავას საკითხავები, X,
 5. 13-16 აპრილი, 1999,  გვ. 10.
 6. ერთი სიტყვის წარმომავლობისათვის ( მელოტი)._ ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თსუ თეზისები, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, VIII, 1-4 აპრილი, 1997, გვ. 8.
 7. არაბულ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები და ქართული ლექსიკოგრაფია._ საქართვ. მეცნ. აკად. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 1991 წლის 23-25 აპრილი, გვ. 5.

 

მოხსენებები:

„ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ინდექსის” კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური კრიტერიუმები (ავტორთა ჯგუფთან ერთად). – I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010. (https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/programa.pdf)

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში

 

 სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 1. პრემია, ჯილდო.

 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სიგელი „ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლებაში შეტანილი წვლილისათვის“.

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019