ჭინჭარაული ნათელა

N Chincharauli

 

გვარი ჭინჭარაული
სახელი ნათელა
მამის სახელი ალექსი
ელ.ფოსტა natela.ivlita@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

1972-1978

კვალიფიკაცია

ფილოლოგი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 1. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ნომერი

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი

1990-1991

1991-2006

2006-2015

2015-დღემდე

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ლექსიკოლოგიის განყოფილება (ხელშეკრულებით)

იქვე, უფრ. ლაბორანტი

იქვე, სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილება, რედაქტორი

იქვე, მეცნიერ-თანამშრომელი

 

შრომათა სია

 

წიგნები:

 

 1. ხევსურული ლექსიკონი, ალ. ჭინჭარაული, თბ., გამომცემლობა „ქართული ენა“, ტექნიკური უზრუნველყოფა, (მთ. რედაქტ. – ა. არაბული), 2005. 1179 გვ.
 2. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. I, ა-ბ, თბ., გამომცემლობა „მერიდიანი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რედაქტ. – ა. არაბული), 2008. 1130 გვ.
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II, , თბ., გამომცემლობა „მერიდიანი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რედაქტ. – ა. არაბული), 2010. 1680 გვ.
 4. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III, , თბ., გამომცემლობა „მერიდიანი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რედაქტ. – ა. არაბული), 2015. 1608 გვ.

  სხვა აქტივობები (რედაქტორობა სხვ.)

  1. დიალექტოლოგიური ექსპედიცია 1991 წ. (დიალექტოლოგიური ატლასისათვის მასალების შეგროვება). ხელმძღვანელი – თ. უთურგაიძე
  2. არნ. ჩიქობავა, – შრომები. – III ტ. თბილისი, 2008 წ. 602 გვ. კორექტურა – სასტამბოდ მომზადება
  3. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი – ქართული ენისა და ლიტერტურის კომისიის წევრი
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019