პეტრიაშვილი ქეთევანი

  petriashvili

პირადი ანკეტა

 

 

პირადი ინფორმაცია

 

გვარი პეტრიაშვილი
სახელი ქეთევანი
მამის სახელი შოველი
ელ.ფოსტა ketipetriashvili@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ”არაქართულენოვანი სკოლების საგნის მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის“ კონსულტანტ-მასწავლებელი(მარნეულის რაიონის სოფ. ალგეთის მე-2 საჯარო სკოლა).

შეთავსება: არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი(0.5 განაკვეთი).

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1982-1987 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1.03.1987წ.

 

საქ. მეცნ.აკად. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილება (ხელშეკრულება).
2.04.1990წ.

 

საქ. მეცნ.აკად. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების(ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლაბორატორია) უფროსი ლაბორანტი მთლიან განაკვეთზე.
2.07. 2001წ. საქ. მეცნ. აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
2006 წლიდან დღემდე არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი(0.5 განაკვეთი)
2006-2007წწ. ქ. რუსთავის კერძო სკოლა“მერმისი“, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
2008-2009წწ. ქ. რუსთავის კერძო სკოლა“რეცა“, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
2009-2010წწ. ქ.რუსთავის კერძო სკოლა“რუსთველი“, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
2010 წლიდან დღემდე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამის „ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა“ ტრენერ-მასწავლებელი(ამჟამად „არაქართულენოვანი სკოლების საგნის მასწავლებლების პროფესიული გადამზადების პროგრამის“ კონსულტანტ-მასწავლებელი“).

 

 

შრომათა სია

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

  1. იურიდიული ტერმინების წარმოების საშუალებები ქართული სამართლის ძეგლების მიხედვით._ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1989წ.
  2. ა.არაბული,მ.არეშიძე,ქ. პეტრიაშვილი, რ.რამიშვილი, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ინდექსის კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიური კრიტერიუმები._ I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010,14-16 მაისი.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. ქართული ენის ეტიმოლოგიზებულ ძირ-ფუძეთა ინდექსის შედგენა მეცნიერებათა აკადემია 2000-2003 ძირითადი შემსრულებელი
2. ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა I – ლექსიკოლოგიური განაკვეთი სახელმწიფო ბიუჯეტი, სპეც. პროგრამა 2004-2006 ძირითადი შემსრულებელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ) დიალექტოლოგიური ექსპედიცია ქიზიყში -1988წლის ივლისი; ლექსიკოლოგიური ექსპედიცია ზემო სვანეთში(მესტია)-1990 წლის ივლისი.

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019