ქავთარაძე ზეზვა

 zezva.FOTO

 

პირადი ინფორმაცია

 

გვარი ქავთარაძე
სახელი ზეზვა
მამის სახელი ლევანის ძე
ელ.ფოსტა Zezvakavtaradze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: თსუ არნ. ჩიქობავს სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენა და ლიტერატურა 1994-2000 ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართველური ენათმეცნიერება 2000-2002 მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველური ენათმეცნიერება (ასპირანტურა) 2005-…  
თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველური ენათმეცნიერება (დოქტორანტურა) 2009-…  

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი  
დისერტაციის თემა  
მინიჭებული კვალიფიკაცია  
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი  

  

 • სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2003-2005 თბილისის ანდრია ბენაშვილის სახელობის პროფესიული სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
2006-2007 თბილისის საშუალო სკოლა „სადუნი“, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
2014-2015 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მოწვეული ლექტორი
2014-დღემდე თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მოწვეული ლექტორი
2005-დღემდე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია

 

წიგნები:

 

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი III, თბ., 2015, 1605 გვერდი, (თანაავტორი);
 2. ლაზები და ლაზეთი თურქეთის გამოცემებში, თბ., 2015, 900 გვერდი, (თანაავტორი).

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. ფშაური გვარსახელების ჩამოყალიბება ე. წ. სათემო გვარების გათვალისწინებით. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVI, თბილისი, 2005, გვ. 69-76;
 2. „მკვიდრისა“ და „მოსულის“ ცნებათა გამომხატველი ტერმინებისათვის მთის თემში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, თბილისი, 2005, გვ. 284-288;
 3. ერთი გვარის ეტიმოლოგიისათვის (შავლაძე). – კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბილისი, 2007, გვ. 181;
 4. სათემო გვარიდან გვარსახელამდე. – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2008, გვ. 66.
 5. ქართული ენის დიალექტური ლექსიკის კრებსითი ლექსიკონი. – I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი), გვ. 144;

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
  ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა, ლექსიკოლოგიური განაკვეთი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 2004-2007

 

დამხმარე პერსონალი
  სსიპ რუსთაველის ფონდის სამეცნიერო გრანტი – „ლაზეთი – სამეცნიერო კვლევის ობიექტი თანამედროვე თურქეთში (ისტორია, ენათმეცნიერება, კულტურა)“ თსუ 2011-2013 ძირითადი შემსრულებელი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

რედაქტორი:

 

 1. გ. ხორნაული, აღმოსავლეთ საქართველოს მთის ტოპონიმია ექვს ტომად, ტომი I (ფშავი), თბ., 2015;
 2. გ. ხორნაული, აღმოსავლეთ საქართველოს მთის ტოპონიმია ექვს ტომად, ტომი III (მთიულეთ-გუდამაყარი), (იბეჭდება);
 3. გ. ხორნაული, ფშაური ლექსიკონი (მეორე შევსებული გამოცემა), (მომზადებულია დასაბეჭდად).  2013 – „კორპუსის ლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ – საერთაშორისო ვორკშოპი, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა (საერთაშორისო სერტიფიკატი);2014 – English-as-a-Second Language Program, ჰანტერ-კოლეჯი, აშშ;                                                                                                                                                                                                             
 4. 2014 – ESOL program – COPE Institute a division of Agudath Israel of America, ნიუ-იორკი, აშშ;
 5. 2014 – The Community Language Programs (ESL course), კოლუმბიის უნივერსიტეტი, აშშ;
 6. 2012 – „ენათა ელექტრონული დოკუმენტაცია და ქართველოლოგია“ – საერთაშორისო ვორკშოპი, ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა (საერთაშორისო სერტიფიკატი);

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019