ღლონტი მედეა

 M Glonty

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ღლონტი
სახელი მედეა
მამის სახელი მამიას ასული
ელ.ფოსტა dodo_mariami@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

თსუ

აკად. არნ. ჩიქობავას  სახ.  ენამეცნიერების ინსტიტუტის

ლექსიკოლოგიის  განყოფილების ხელმძღვანელი

 

გ) დამატებითი:

1. შპს „გამომცემლობა დედაენის“ აღმასრულებელი დირექტორი;

2. თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია,  ქართული ენისა და ლიტერატური კათედრის  პედაგოგი,

საათობრივი დატვირთვით: 3 სთ. კვირაში

 განათლება:

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართველური ენები 1972-1978

(წარჩინებით)

Г-I  #170063

30.VI.1978

ფილოლოგი.

ქართული ენა და ლიტერატურა,

ძველი ქართული ენა

თსუ ასპირანტურა 1979-1982 ასპირანტი, ბასკური ენა

 სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1984 წლის 5 დეკემბერი
დისერტაციის თემა ტიპოლოგიური გამოკვლევანი ბასკური ენის კალენდარული ლექსიკის სფეროდან

(კვირის ტერმინოლოგია)

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

(ისტორიულ-შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება, ბასკოლოგია)

კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი ФЛ № 007734

1985 წლის 27 მარტი

 

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის  თარიღი 2006  წლის 26 აპრილი
დისერტაციის თემა „სიბრძნე სიცრუისას“ იდეურ-კომპოზიციური სისტემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

(ფილოლოგია,

ძველი ქართული ლიტერატურა)

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  დოკუმენტის ნომერი № 001671

2006 წლის ივლისი

 სამუშაო გამოცდილება:

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1973.05-1975.08 გამომცემლობა „ხელოვნება“, შიკრიკი (1973.08-მდე),

მბეჭდავ-მემანქანე

1978.08-1980.06 ბეჭდვით სიტყვაში სახ.საიდუმლოების დაცვის მთავარი სამმართველო, რედაქტორი
1984.02-1985.03. თსუ ახალი ქართული ენის კათედრის ლაბორანტი

(ბასკური ენის გრამატიკის მოკლე კურსის და ბასკურ-ქართული ლექსიკონის შედგენა)

1985.03-1986.12 საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ბასკური ენისა და კულტურის საზოგადოების სწავლული მდივანი

(არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

უმცროსი მეცნიერი თანამშრომლის  შტატით)

1983-1990 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტი

ბასკური ენის გრამატიკის მოწვეული პედაგოგი

1986.12-2006.07 არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2007.06-2009.09 არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
2009.09-დღემდე არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  ლექსიკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი

 შრომათა სია :

 მონოგრაფიები:

 ბასკური კალენდრის ტიპოლოგიისათვის (კვირის სახელდება, ტერმინოლოგიური სისტემები და მათი ფორმირება). – „მეცნიერება“, 106 გვ.(რუსულ ენაზე).

 1. სულხან-საბა ორბელიანის იგავთმეტყველება („სიბრძნე სიცრუისას“ იდეურ-კომპოზიციური სისტემა). – გამომცემლობა „დედაენა“, 192 გვ.

 

————————————-

წიგნები:

 

 1. იესო ქრისტეს ცხოვრება. – საკითხავი წიგნი ყმაწვილთათვის, ადაპტირებული ტექსტის შემდგენელი, ავტორი წინასიტყვაობისა და ბოლოთქმისა, გამომცემლობა „ხელოვნება“, 1991, 128 გვ.
 2. საკვირველი ამბები წმინდანთა ცხოვრებიდან. – საკითხავი წიგნი ყმაწვილთათვის, გამომცემლობა „ახალი ივირონი“, თბილისი, 2005, 104 გვ.
 3. საქართველოს სულიერი საგანძური. – ფერადი ილუსტრირებული ალბომი, (სასწაულების შემცველი ტექსტის ავტორ-შემდგენელი), გამომცემლობა „ხელოვნება“, 2005, 380 გვ.
 4. უფლის იგავები ყმაწვილთათვის (განმარტებებით). –  გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2007, 104 გვ.
 5. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი. – (ეკლესიის წმიდა მამათა განმარტებანი), შვიდწიგნეული: წიგნი  1. – გამომცემლობა „ალილო“, თბ., 2008, 142 გვ.
 6. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი. – (ეკლესიის წმიდა მამათა განმარტებანი), შვიდწიგნეული: წიგნი 2. – გამომცემლობა „ალილო“, თბ., 2008, 124 გვ.
 7. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი. – (ეკლესიის წმიდა მამათა განმარტებანი), შვიდწიგნეული: წიგნი 3. – გამომცემლობა „ალილო“, თბ., 2008, 196 გვ.
 8. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი. – (ეკლესიის წმიდა მამათა განმარტებანი), შვიდწიგნეული: წიგნი  4. – გამომცემლობა „ალილო“, თბ., 2009, 240 გვ.
 9. მოთხრობები ბიბლიიდან ყმაწვილთათვის. – ყმაწვილთა მიერ შესრულებული  ფერადი ილუსტრაციებით, გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2008, 200 გვ.
 10. მადლი და ღირსება.  – (თანაავტორი ნინო ხახიაშვილი), გამომცემლობა „ალილო“,თბილისი, 2012, 512 გვ.
 11. წმინდაÁ ნინო – ემბაზი ქართლისაÁ, მცხეთა, 2015, 695 გვ.

——————————————

  სტატიები, შრომები:

 

 1. კვირის დღეთა სახელები ბასკურში. – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – #2, 1982, გვ. 124-137 (რუსულ ენაზე).
 2. კვირის დღეთა ბისკაიური სახელები. – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – #2, 1983, გვ. 108-117 (რუსულ ენაზე).
 3. პლანეტარული კვირისა და მისი ლათინური მოდელის შესახებ. – „მაცნე“, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების სერია. – 1983, # 2, გვ. 110-119 (რუსულ ენაზე).
 4. ტიპოლოგიური გამოკვლევანი ბასკური ენის კალენდარული ლექსიკის სფეროდან (კვირის ტერმინოლოგია). – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია (10.02.20 – ისტორიულ-შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება). – თბილისი, 1984 (რუსულ ენაზე).
 5. ტიპოლოგიური გამოკვლევანი ბასკური ენის კალენდარული ლექსიკის სფეროდან (კვირის ტერმინოლოგია). – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი (10.02.20 – ისტორიულ-შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება). – თბილისი, 1984 (რუსულ ენაზე).
 6. ხუთშაბათის აღმნიშვნელ ბასკურ სახელწოდებათა შესახებ. – ჟურნალი „ეუშკერა“,  ბასკური ენის სამეფო აკადემიის შრომები. – ტ. XXIX, # 2, ბილბაო, 1984, 2, 29, გვ. 743-747  (ესპანურ ენაზე): Sobre los Nombres Vascos del Jueves. – Euskera, XXIV (2 aldia). – 1984, 2, 29, Bilbao, p.743-747.
 7. ბისკაიური კვირის სახელდება (რამდენიმე ზოგადი შენიშვნა). – „ევროპისა აზიის ენები“, ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის კრებული. – იენა, 1985, გვ. 35-50 (გერმანულ ენაზე): Die Namen der biskayischen Wochentage  (einige allgemeine Bemerkungen). – Sprachen Europas und Asiens. – Wissenschaftliche Beitrage der Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, 1985, p. 35-50.
 8. ბასკური ენის საიდუმლოებათა კვალდაკვალ. – გაზ. „თბილისის უნივერსიტეტი. – 1985, #8-9 (1428), პარასკევი, 8 მარტი.
 9. რეკონსტრუქციები ბასკური კალენდრის დარგში და ბასკთა ქრისტიანიზაციის პრობლება“.კრებული „იბერიკა“ (პირენეის ნახევარკუნძულის ხალხთა კულტურა), 4. – ლენინგრადი, 1986.
 10. კვირის რამდენიმე  უძველესი სისტემის ჩამოყალიბების შესახებ (ძვ.ებრ. „შაბბათ“, ბასკ. „ასტე“). – „ფონტეს ლინგუეს ვასკონუმ“. – ტ. XX, # 51, ნავარა, 1988, გვ. 19-32 (ესპანურ ენაზე): Sobre la formacion de Algunos Antiguos Sistemas de Semana (antigou hebreo Sabbath; vasco Aste). – Stvdia et Docvmenta Fontes Lingve Casconvm. – Ano XX, numero 51, Enero-Junio, p. 19-32.
 11. ბასკური კვირის რამდენიმე ტერმინის შესახებ. –  კრებული „ჰისპანიკა პოზნანიენსია“, 1. – ადამ მიცკევიჩის სახელობის  უნივერსიტეტი, პოზნანი, 1990, გვ. 55-66 (ესპანურ ენაზე): Sobre Algunos Terminos de la Semana Vasca: Jueves etc. Apreciacion de las Etimologias. – Hispanica Posnaniensia 1. – Uniwersytet im. Adama Mickewicza, Poznan, 1990, p. 55-66.
 12. „ვიხილეთ ვარსკვლავი მისი აღმოსავალით“. – „თბილისი“. – 3 აგვისტო, 1990.
 13. დღე მესამე. – გაზ. „წუთისოფელი“.# 2, ქრისტეშობისთვის 5, 1990.
 14. შობის ამობრწყინება. გაზ. „წუთისოფელი“. –  # 3, ქრისტეშობისთვის 30, 1990.
 15. ნიშნად აღთქმისა ჩვენსა და ღმერთს შორის.   გაზ. „წუთისოფელი“.# 1, იანვარი, 1991.
 16. მირქმა უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა ქრისტესი. – გაზ. „წუთისოფელი“. # 2, თებერვალი, 1991.
 17. „წყალო წყლისა, გაჩენილო ღვთისა“.  – გაზ. „წუთისოფელი“. –  # 3, სურწყუნისი, 1991.
 18. ამაღლება და სულთმოფენობა.  გაზ. „წუთისოფელი“. –  # 6, მაისი, 1991.
 19. ქრისტეშობა, ახალი წელი, ნათლისღება. – საბავშვო ჟურნალი „ნაცარქექია“.1997, # 1,  გვ. 15-16.
 20. „ვინ არს მოყვასი ჩემდა?“. – „ქართული გაზეთი“. – 27 აპრილი-4 მაისი, 1997, გვ. 7.
 21. ჟამი არს ძიებისაი (საღვთო რჯულის სწავლებისათვის სკოლაში).  „საქართველოს რესპუბლიკა“. – 20 ივლისი, კვირა, # 168, 1997, გვ. 8.
 22. ბიბლია სკოლაში (ბიბლიის სწავლების თეორიისა და მეთოდიკის ზოგი საკითხი). –   ჟურნალი „სიტყვა“. – # 1, 1998, გვ. 32-34.
 23. სულხან-საბას ერთი არაკის სათქმელი. – ჟურნალი „ბურჯი ეროვნებისა“. – # 5, გვ. 14, 1998.
 24. „სიბრძნე-სიცრუისას“ ზნეობრივი კოდექსის კომპოზიციური დანიშნულებისათვის (ანალიზის ცდა). – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – # 1-4, 1999, გვ. 79-88.
 25. როდის იწყება XXI საუკუნე?. –  „კვირის პალიტრა“. – 8-14 ნოემბერი, 1999, გვ. 8.
 26. მადლის მალვით ქმნა. – „ციცინათელა“, დამოუკიდებელი საბავშვო ალმანახი. – # 36, 1999.
 27. დასაბამი ყოვლისა კეთილისა ლოცვა არს“. – გაზ. „ციცინათელა“. – # 39, 2000, გვ. 4.
 28. ძე მეფისას ღვთიური სიბრძნე და მადლმოსილება სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისაში“ (ანალიზის ცდა). – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – # 1-4, 2000, გვ. 15-22.
 29. ფიქრები სულხან-საბაზე, „სიბრძნე-სიცრუისაზე“ და სხვა. – ჟურნალი „ბურჯი ეროვნებისა“. – # 10-11, 2000, გვ. 27-29.
 30. „სიცრუის“ ერთი იგავური ფუნქციისათვის სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისაში“ (არაკები „ბრძენი და მდიდარი“ და „ცრუ და უმეცარი“). – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – # 1-4, 2001, გვ. 57-66.
 31. ოგორ იბღალება „აზრი სიწმინდის შესახებ“. საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რწმენა და ცოდნა“. –  #3 (7), სექტემბერი-ნოემბერი, 2001, გვ. 29-33.
 32. „ისმინეთ იგავი… ისწავეთ იგავი…“. საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რწმენა და ცოდნა“. – #5 (9), მარტი-მაისი, 2001 (-2002), გვ. 22-25.
 33. „წვრთათ სიტყვის“ გამო („დაუწყო ჯუმბერს წვრთნა და ასწავლიდა“). – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – # 1-4, 2002.
 34. „ბასკოლოგია“, „ბასკური ენისა და კულტურის საზოგადოება“ (შოთა ძიძიგურის თანაავტორობით). – „ქართული ენციკლოპედია“. – ტ. 1, თბილისი, 2002.
 35. წვრთილობა მეფისა – ტანჯვის თმენით კეთილმწყემსობისაკენ. – „რელიგია“. -საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #1-2-3, 2002, გვ. 40-47.
 36. სედრაქ ვაზირი – „რჯულისმიერი“ მამა („ბაღი“ და „ხელოვანი მებაღე“). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #4-5-6, 2002, გვ. 58-64.
 37. სულხან-საბა ორბელიანი (ბიოგრაფიული ესკიზი). –  „საქართველოსთვის“. –  სერიიდან: „საკითხავნი ყმაწვილთათვის“, 6. – (შემდგენელი და გამომცემელი აკაკი ბრეგაძე), 2002, გვ. 186-192.
 38. რჯულის აღსრულება – სიყვარულია. – „მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა“,  2. – 2002, გვ. 53-63.
 39. მართა და მარიამი (ვუძღვნი დედის – თინა ხუციშვილი-ღლონტის ნათელ ხსოვნას). საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რწმენა და ცოდნა“. – #2 (10), ივნისი-აგვისტო, 2002, გვ.20-24.
 40. რატომ ეწოდება ჩვენს ეკლესიას „მართლმადიდებელი?“. – „ციცინათელა“, დამოუკიდებელი საბავშვო ალმანახი. – # 355, 2002, გვ. 5.
 41. „ვისწაოთ უკუე პატივ-ცემაÁ ქრისტესი ესრეთ, ვითარცა მას ჰნებავს“ (ალილოს გამო). – „საპატრიარქოს უწყებანი“. – # 51, 25-31 დეკემბერი, 200, გვ. 13-14.
 42. ქართული „არაკისა“ და „იგავის“ ლექსიკურ-ტერმინოლოგიური კვალიფიკაციისათვის. – „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“ VIII. – „ქართული ენა“, თბილისი, 2003, გვ. 210-213.
 43. სულხან-საბას არაკი და იგავი. – „მოამბე“. –  თბილისი, 2003.
 44. ნიჭი და შური (ათი მცნებისა და ცხრა ნეტარების მიმართებისათვის), (ნინო ბაღათურიას ნათელს ხსოვნას ვუძღვნი). – – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #4-5-6, 2003, გვ. 11-26.
 45. „იყვენით თქუენ მოწყალენი“ („მოწყალე სამარიტელის“ იგავის გამო). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #7-8-9, 2003, გვ. 26-40.
 46. ვინ შეასრულა მამის ნება? („ორი ძის“ იგავის გამო). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #10-11-12, 2003, გვ. 13-20.
 47. „მტერი“ და „ამხანაგი“ (მოყვასი) სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისაში“, #1-2-3, 2003, გვ. 38-43.
 48. შეწირული სულის ნაწილი. – გაზ. „ჩვენი მწერლობა“. – 11-17 ივლისი, 2003, გვ. 8.
 49. საავტორო რუბრიკა  „ისმინეთ უფლის იგავი“  (უფალი იესო ქრისტეს 36 იგავი და იგავური შეგონება). – ჟურნალი „ოსკარი“, – 2003-2004.
 50. „სიბრძნე სიცრუისას“ იგავთმეტყველების რაგვარობაზე („მრავალი ესე მეტყველება“, „ავსიტყვა“).- „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #1-2-3, 2004, გვ. 70-74.
 51. არაკი და სახარების იგავი. – „მაცნე“, ენისა და ლიტერატური სერია. – #1-4, 2004.
 52. სულხან-საბა ორბელიანის არაკები: „ძუნწი და ოქრო“, „ხარბი გლახაკი“, „ცხრილიანი კაცი“ (ავტორი შესასწავლი მასალისა). – სახელმძღვანელოში: კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა მეოთხეკლასელთათვის. – თბილისი, 2004.
 53. რჯულის მორჩილი თუ კანონმორჩილი? („ვერვის Ãელ-ეწიფების ორთა უფალთა მონებად“ – მათე 6, 24), სტატია, სამეცნიერო ჟურნალი „ლოგოსი“, III (საქართველოს საპატრიარქო, ისტორიისა და ეთნლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერების ფონდი „უდაბნო“),  2004, გვ.15-19.

თეზისები: საერთაშორისო კონფერენცია: რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებში (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები). საქართველოს სა[პატრიარქო, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიია ინსტიტუტი, მეცნიერების ფონდი „უდაბნო“, 2004 წლის 4-7 თებერვალი, გვ. 82-83.

 1. ბიბლიური საკითხავი – „დედა ღვთისა – ყოველთა დედაა“. –  სახელმძღვანელოში: კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა პირველკლასელთათვის (ავტორ-შემდგენლები: ბელა სარია, ეთერაფხაზავა). –  გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“,  თბილისი, 2004, გვ. 58-61.
 2. „რაც მაქვს, მეყოფის“ (სულხან-საბა ორბელიანის „სიბრძნე სიცრუისას“ მრწამსისათვის). – „კავკასიის მაცნე“. # 12, თბილისი, 2005, გვ. 261-262; ჟურნალი „რელიგია“, # 4-5-6, გვ. 69-72.
 3. „დასაბამიდან მოლივლივებს ლირიკის შუქი“ (გალაკტიონის „ქარი ჰქრის“ საღვთისმეტყველო ასპექტები). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, 2004, #7-8-9, გვ. 57-66, # 10-11-12, გვ. 83-90, 2005, #1-2-3, გვ. 86-94.
 4. „მე ზღაპარს გეუბნები და სიბრძნეს კი გამცნობო“. – ჟურნალი „კარიბჭე“. – #14, 2005, 12.08-25.08, გვ. 12-14.
 5. წუთისოფელი. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალში  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 4 (8), 2005, გვ. 37-38.
 6. ქრისტიანის ღირსება. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალში  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 4 (6), 2005, გვ. 23-24.
 7. კეთილად ქმენ სიყვარული. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალში  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 4 (6), 2005, გვ. 32-33.
 8. სოლომონ ქურდიანმა დროს გაუსწრო. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალში  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 4 (6), 2005, გვ. 34-36.
 9. ქვეყნის „ორკერძოითი“ მსახურება („სიბრძნე სიცრუისას“ მხატვრული გააზრებისათვის). – გაზ. „ახალი განათლება“. –  #35(290), 2005, 3-9 ნოემბერი, გვ. 7.
 10. დასავლეთის იბერები სამხრეთში თუ სამხრეთის იბერების დასავლეთში? – ჟურნალი „არ იდარდო“. – #7, 2005, ოქტომბერი, გვ. 10-11.
 11. „სიბრძნე-სიცრუისას“ იდეურ-კომპოზიციური სისტემა. – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია (10.01.01 – ქართული ლიტერატურა). – თბილისი, 2006.
 12. „სიბრძნე-სიცრუისას“ იდეურ-კომპოზიციური სისტემა. – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი (10.01.01 – ქართული ლიტერატურა). – თბილისი, 2006.
 13. მზე შინა და მზე გარეთა. – ჟურნალი „არქიიდეა“. – #2(4), 2006, გვ. 39.
 14. უძღები შვილი.მართლმადიდებლური ჟურნალი „ქაროზი“. – #3(40), იგრიკა, 2006, გვ. 22-25.
 15. თაობა+ს შესძინეთ დიდი სიკეთე და აქციეთ საქმედ. –  გაზ. „თაობა+“. – #1, ივნისი, 2006,  გვ. 4.
 16. უნდა იცოდე სიტყვის თქმის ჟამი (დუმილი – ოქრო რჩეული). – ჟურნალი „კარიბჭე“. –  #18(53), 2006, 8-21 სექტემბერი, გვ, 12-13.
 17. გალაკტიონი – 115: „დასაბამიდან მოლივლივებს ლირიკის შუქი…“. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალში (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 4 (12), 2006, გვ. 44-49.
 18. ბატონ გურამ ტყემალაძის წერილის გამოწმიდა თუ წმინდა, წმიდანი თუ წმინდანი?“. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #1, 2007, გვ. 75-76.
 19. კურაპალატთა სამკვიდრებელი. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 2 (14), 2007.
 20. გიწვევთ მეხსიერების ლაბირინთებში. „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), #1 (15), 2008, გვ. 22.
 21. მარადის ვმადლობდეთ უფალსა! (ეძღვნება სრულიად საქართველოს კათოლოკოს პატრიარქის, უწმიდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის დაბადებიდან 75 და აღსაყდრებიდან 30 წლისთავს). – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), #1 (15), 2008, გვ. 31-33.
 22. „ჭირი მოთმინებასა შეიქმს“. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, # 1, 2008. გვ.5-11
 23. გულმხურვალებაÁ პეტრესი. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), #2 (16), 2008, გვ. 4-5.
 24. ცდის სემანტიკური ბუდისათვის. – იბერიულ-კავკასიური ენათმევნიერება (იკე)   XXXVII. –  თბილისი, 2009, გვ. 223-230.
 25. ძე ქუხილისა (შეხვედრა პოეტ მუხრან მაჭავარიანთან თბილისის სასულიერო აკადემიაში). „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის),  # 1 (17), 2009, გვ. 26-28.
 26. სასწაულის მაძიებლობა. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის),  # 2 (18), 2009, გვ. 10-13.
 27. წინასწარმეტყველნი და წინამძღოლნი. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის),  # 3 (19), 2009, გვ. 31-32.
 28. მნეობის ქრისტიანული ინსტიტუტისათვის (მთაწმიდელთა საღმრთო გამოცდილებიდან). გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი. – #10-12, 2009, გვ. 21-33.
 29. „არა ხოლო პურითა ცხონდების კაცი“ (რაისთვის ვჭამოთ და რაისთვის ვსვათ?). საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რწმენა და ცოდნა“. – # 1 (16), ივნისი-აგვისტო, 2009, გვ. 41-49.
 30. სამეუფეო ვალდებულებისათვის „ვეფხისტყაოსანში“. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #1, 2009, გვ. 5-17.
 31. „გამოიცადეთ, რაÁ-იგი არს სათნო უფლისა“. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #2, 2009, გვ. 16-25.
 32. სულიერი ღობე. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #3, 2009,5-11.
 33. „რაც არა გწადდეს, იგი ჰქმენ“ (ღვთივსათნო არჩევანი და თავისუფლება). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #4, 2009, გვ. 23-30.
 34. იგავი – სახარების სამკაული. – ჟურნალი „კარიბჭე“. – #16(129), 2009, 6-19 აგვისტო, გვ. 11-14.
 35. უფალი – ზეციერი მეუფე. – გაზ. „ციცინათელა“, #10, 2009.
 36. მზე, რომლის გარშემოც ჩვენი გამომცემლობა ტრიალებს, არის იაკობ გოგბეშვილი და მისი „დედა ენა“. – გაზ. „ქართული უნივერსიტეტი“, #43, 10-16 დეკემბერი, 2009.
 37. შურ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდისათვის (თანაავტორი მაია კობიაშვილი). – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე)  XXXVIII. – თბილისი, 2010, გვ. 163-180.
 38. მისაგებებლად – „მართა და მარიამი“. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის),  #1 (20), 2010, გვ. 32-34.
 39. „არა მდიდარნი, არამედ სიმდიდრის მსახურნი განიკითხებიან და დაისჯებიან“. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის),  #2 (21), 2010, გვ. 30-31.
 40. იესოს ლოცვა. – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), #2 (21), 2010, გვ. 32.
 41. სულხან-საბა ორბელიანის სიბრძნისმეტყველება (სულხან-საბა – 285). „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), # 3 (22), 2010, გვ. 32-33.
 42. სხვისი ცოდვა და სხვისი სასჯელი. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #2, 2010, გვ.17-20.
 43. „სასყიდელი იგი სიმდაბლისაÁ“. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #3, 2010, გვ. 5-11.
 44. სანტრელი ღვთივრჩეულობა. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #4, 2010, გვ. 11-24.
 45. უფალის და ღმერთის ლექსიკურ-სემანტიკური არჩევანი ქართულში. –  „ეტიმოლოგიური ძიებანი VII“. – თბილისი, 2010, გვ. 40-65.
 46. უფალი და თავისუფალი,  „ეტიმოლოგიური ძიებანი VII“. – თბილისი. 2010, გვ. 74-76.
 47. ქრისტიანი ქალის მოვალეობანი. – „კლიტე დავითისი“. – თბილისის სასულიერო აკადემიის, სემინარიისა და საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის ყოველთვიური გაზეთი, აპრილი, 2011.
 48. ჩემო მიშა, ჩემო ერთგულო ძმაო და დიდო მეგობარო! – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), #1 (23), 2011, გვ. 15-16.
 49. ყოფნა-არყოფნის სევდა (გოდერძი ჩოხელის გახსენება). – „ფუძე“. – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ჟურნალი  (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის), #2 (24), 2011, გვ. 8-9.
 50. ურგები მონები ვართ. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #1, 2011, გვ. 14-24.
 51. მადლიერება და უმადურობა (ათი კეთროვნის განკურნება). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #2, 2011. გვ. 13-19.
 52. ქრისტესმიერი ღირსება და უღირსობა. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #3, 2011, გვ. 15-20.
 53.   ხორცის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდისათვის. – „ეტიმოლოგიური ძიებანი VIII“. – თბილისი, 2011, გვ. 76-92.
 54. ცხოვრება წმინდა იოანესი და ექვთიმესი. – ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები. – ორიგინალური ტექსტები და თარგმანები ახალ ქართულად, მეორე გამოცემა,  2011, გვ. 565-618.
 55. ზნეკეთილობის პირველგანცდა (მიხეილ ქურდიანის ნათელ ხსოვნას ვუძღვნი). გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი. – #9-10, 2011, გვ. 9-18.
 56. გულმხურვალე მოწაფე ქრისტესი (I წერილი).- „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, # 1, 2012, გვ. 5-15.
 57. გულმხურვალე მოწაფე ქრისტესი (II წერილი). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,   # 2, 2012, გვ. 5-15.
 58. გულმხურვალე მოწაფე ქრისტესი (II წერილი). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,   # 3, 2012, გვ. 5-12.
 59. წმიდა პეტრეს სინანული. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი. – # 3-4, 2012, გვ. 35-52.
 60. საკუთარი სახელის პირველსახელდებისათვის. – „ეტიმოლოგიური ძიებანი IX“. – თბილისი, 2012, გვ. 60-72.
 61. ბუნებითი და გრამატიკული დროის ქრონომეტრული მიმართებისათვის ქართულში (ქართ. მომავალ-ის საღვთისმეტყველო ასპექტები). – „ეტიმოლოგიური ძიებანი X“. – თბილისი, 2013, გვ. 57-68.
 62. ქართული სიტყვის ქადაგება. ბედნიერების ქრისტიანული საზომი („იგავი „მდიდარსა და გლახაკ ლაზარეზე“). – – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #1, 2013.
 63. ქართული სიტყვის ქადაგება (წერილი პირველი). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #2, 2013, გვ. 15-22.
 64. ქართული სიტყვის ქადაგება (წერილი მეორე). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #3, 2013, გვ. 5-11.
 65. „და უწოდა ადამ სახელი“ (ბიბლიური პირველსახელდებისათვის). საღვთისმეტყველო ჟურნალი „რწმენა და ცოდნა“. – #1(17), 2014, მაისი-ივნისი, გვ. 20-26.
 66. ქართული სიტყვის საღვთისმეტყველო ასპექტები (ქართ. ზოგი და საზოგადოება; მოყვასი, მეგობარი და ამხანაგი; თანანადები და თანამდები). – „ეტიმოლოგიური ძიებანი XI“. – თბილისი, 2014, გვ.100-118.
 67. ქართული სიტყვის ქადაგება (წერილი მესამე). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #2, 2014.
 68. „ყოველთათჳს ჟამი არს“ (წმიდა ნინოს ცხოვრების ახალი რედაქციის გამო). – ჟურნალი „მაყვლოვანი“. – 23 ივლისი, 2014 წელი, # 2-3(15-16), გვ. 51-52.
 69. ანა კალანდაძის „ზესაიდუმლო“ გულისთქმა. – კრებული „ანას – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი“. – თბილისი, 2014, გვ. 228-243.
 70. „ზრუნვის“ ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის საღვთისმეტყველო ასპექტები. – „ეტიმოლოგიური ძიებანი XII“. – თბილისი, 2015 გვ. 58-67.
 71. ქართული სიტყვის ქადაგება (წერილი მეოთხე). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი,  #3, 2014, გვ. 5-14.
 72. წმიდა ილია მართალი – ჭეშმარიტების მეტყველი ენა. – გაზ. „კლიტე დავითისი“. – #6, 2014, ნოემბერი.
 73. მნეობის ქრისტიანული ინსტიტუტი. – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #1, 2015, გვ. 22-29.
 74. ქართული სიტყვის ქადაგება (წერილი მეხუთე): VI. ქართული ანდაზის ქრისტიანული სათქმელის რეკონსტრუქცია (1-ლი ნაწილი). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი, #3, 2015, გვ. 5-13.
 75. ქართველ ყმაწვილთათვის თავმდაბლად აღსრულებული მსახურება (აკაკი ბრეგაძე – 80). – თბილისის სასულიერო აკადემიის გაზ. „კლიტე დავითისი“. – მაისი-ივნისი, 2015, გვ. 11-12.
 76. ტკბილი უღელი – ადამიანური ფაქტორი წმიდა სახარებაში. – ჟურნალი „ჩვენი უნუვერსიტეტი“ (გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პერიოდული გამოცემა). – #1, 2016, გვ.43-50.
 77. ქართული სიტყვის ქადაგება (წერილი მეექვსე): VII. ქართული ანდაზის ქრისტიანული სათქმელის რეკონსტრუქცია (მე-2 ნაწილი). – „რელიგია“. – საღვთისმეტყველო ჟურნალი. – #2, 2016, გვ. 5-12.
 78. იგავს უფალმა იესომ ახალი სული ჩაუდგა – გაასულიერა იგი. – ჟურნალი „კარიბჭე“. –  #2(297), 2016, 28 იანვარი-10 თებერვალი, გვ, 11-13.

 

——————————————-

მოხსენებები (სიმპოზიუმი, კონფერენცია, სესია):

 

 1. ხუთშაბათის აღმნიშვნელი ტერმინები ბასკურში. – საკავშირო კონფერენცია „თანამედროვე ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები“. – თბილისი, 1985.
 2. რეკონსტრუქციები ბასკური კალენდრის დარგში და ბასკთა ქრისტიანიზაციის პრობლემა. – საერთაშორისო კონფერენცია „პირინეის ნახევარკუნძულის ხალხთა კულტურის შესწავლის პრობლემები. ფორმირებისა და განვითარების ძირითადი ეტაპები“. – მოსკოვი, 1985, გვ. 34-38 + თეზისები, გვ. 14-15 (რუსულ ენაზე).
 3. „ხოცა“ ზმნის სემანტიკისათვის. – აკად. ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია. – გვ. 32-33, თბილისი, 1996.
 4. ერთი სახარებისეული იგავის სკოლაში სწავლებისათვის (იგავი „მოწყალე სამარიტელზე“). – საქართველოს საპატრიარქოს კონფერენცია „თავისუფლება და ზნეობრიობა“. – თბილისი, 1997.
 5. „ხრწნა“ ზმნის წარმომავლობისათვის. – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV კონფერენცია. – გვ. 34-35,  თბილისი, 1997.
 6. რამდენიმე ცნობა ბასკური ენის დიალექტურ ვარიანტულობაზე. – XVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. – თბილისი, (მასალები), 1998, გვ. 40-42.
 7. ძველი და ახალი აღთქმისეული ანდრეზის ქრისტიანულ-ზნეობრივი გააზრებისათვის (უძღები შვილი და კაენ-აბელი). – საქართველოს საპატრიარქოს კონფერენცია „ზნეობრივი აღზრდის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში“. –  თბილისი, 1998, გვ. 37-39.
 8. „ქორწილის“ პირველადი სემანტიკისათვის. – XXI რესპუბლიკური დიალექტური სესიის მასალები (ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი). – ბათუმი, 2001, გვ. 109-110.
 9. სულხან-საბას არაკისა და სახარების იგავის კვალიფიკაციისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIII. – თბილისი, 2002, გვ. 92.
 10. რჯულის აღსრულება – სიყვარულია. – „მართლმადიდებლობა და თანამედროვეობა“. – კრებული მეორე, 2004, გვ. 53-63.
 11. მსახურის და მორჩილის თავდაპირველი სინონიმიისათვის. – მოხსენება, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი“. –  საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, თბილისი, (მასალები), 2005, გვ. 139-141;

არნ.ჩიქობავას საკითხავები, XVI. – ეძღვნება ქრიატიანობის ოც საუკუნეს საქართველოში, 23-27 მაისი, 2005,  გვ.87-88.

 1.  სიტყვა საქმიანი და საქმე სიტყვიანი, მოხსენება, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში – წარსული, აწმყო, მომავალი“, ეძღვნება საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების ოცსაუკუნოვან იუბილეს. – საქართველოს სამოციქულო ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2005.
 2. ზნეკეთილობის პირველგანცდა წმიდა წერილში. – ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის ახალგაზრდული ცენტრის კონფერენცია: „მავნე გარემოს ზეგავლენა მოზარდთა აღზრდაზე“. – 2007, ივნისი.
 3. აკად. არნოლდ ჩიქობავა – ბასკურ-კავსასიური ურთიერთობის კვლევის ფუძემდებელი საქართველოში. – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „იბერიულ-კავკაიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები“ (მასალები). – მიძღვნილი აკად. არნ. ჩიქობავას დაბადების 110 წლისთავისადმი, 2008.
 4. სიტყვა „ლექსიკონ ქართულსა“ და „სიბრძნე სიცრუისაში“. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმენიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო კონფერენცია. – თბილისი, 2008, გვ. 34-37.
 5. უფლის იგავთა თხრობის სახარებისეული წესისათვის „სიბრძნე სიცრუისაში“, მოხსენება, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“, თემატური სამეცნიერო კონფერენცია „სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი“. ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება. – 2008.
 6. გოგებაშვილის მეთოდოლოგიის სიბრძნე. –  იაკობ გოგებაშილის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია I, მასალები. – თბილისი, 2008.
 7. წუთის სემანტიკური ფუნქციისათვის ქართულში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XX. – თბილისი, 2009, გვ. 75-78.
 8. ზრუნვ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდისათვის. – არნ. ჩიქობავას ენათმენიერების ინსტიტუტის 68-ე სამეცნიერო სესია. – თბილისი, 2009, გვ. 37-39.
 9. გალაკტიონის „მადლით ფენილი“ სათქმელი (ლექსისათვის „ქარი ჰქრის“). – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სხალთაში, დიდაჭარობა-ტბეთობა. – მასალები, 2009, მაისი.
 10. ღმერთ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდისათვის. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმენიერების ინსტიტუტის 69-ე სამეცნიერო სესია. – 2010, თბილისი, გვ.44-46.
 11. უფალ-ის და ღმერთ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური არჩევანისათვის ქართულ დიალექტებში. – XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. –  ბათუმი, 2010, გვ. 58-60.
 12. უფალი და თავისუფალი. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXI (მასალები). –  თბილისი, 2010, გვ. 74-76.
 13. ერთი ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდის ანალიზის შესახებ („უფალი და ღმერთი“)(თანაავტორები: ეთერ შენგელია, მირანდა რობაქიძე). – I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. – ბათუმი, 2010.
 14. სულ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური აჩევანი ქართულში. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXII. – (მასალები), თბილისი, 2011, გვ. 77-79.
 15. შეკითხვის საღვთისმეტყველო დანიშნულება წმიდა ოთხთავში. – ლინგვისტ-კაკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება, ეძღვნება აკადემიკოს ქეთევან  ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს. – თბილისი, 2011.
 16. ლექსიკოლოგიის განყოფილება. – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია. – ეძღვნება ინსტიტუტის 70 წლისთავს, თბილისი, 2011.
 17. კითხვითი -ნაწილაკის ფუნქციური კვალიფიკაციისათვის ქართული ენის დიალექტებსა და ქართულ ოთხთავში. – რესპუბლიკური დიალექტილოგიური სამეცნიერო სესია, XXXII. – ქუთაისი, 2012.
 18. კალენდარული ლექსიკის სისტემური ანალიზის თავისებურებისათვის. – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. – ბათუმი, 2012.
 19. სულის და ხორცის ლექსიკურსემანტიკური ბუდე, (თანაავტორი: ეთერ შენგელია).II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში.- ბათუმი, 2012.
 20. *სტ-ოვ მორფემის შემცველი კიდევ ერთი ლექსემა (მსტოვარ-ის და სტუმარ-ის მიმართებისათვის).თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია. – თბილისი, 2012.
 21. დროის კატეგორიის საღვთისმეტყველო ასპექტები. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIII (მასალები). –  თბილისი, 2012, გვ. 75-77.
 22. ბუნებითი და გრამატიკული დროის ქრონომეტრული მიმართებისათვის ქართულში (ქართ. მომავალ-ის საღვთისმეტყველო ასპექტები). თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია. – თბილისი, 2013.
 23. ქართული სიტყვის საღვთისმეტყველო ასპექტები (მოყვასი, მეგობარი და ამხანაგი). – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესია. – თბილისი, 2014, გვ. 60-63.
 24. ქართული ექსკლუზივის საღვთისმეტყველო ასპექტები. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXV, თბილისი, (მასალები), 2014, გვ. 65-66.
 25. ზოგ-ის ლექსიკურ-სემანტიკური ბუდისათვის (ქართ. საზოგადოება). – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, მასალები. – თბილისი, 2015, გვ. 96-98.
 26. ნუ-უკუთქმითი ნაწილაკის საღვთისმეტყველო ფუნქციისათვის. – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტის 73-ე სამეცნიერო სესია. – თბილისი, 2015, გვ. 34-36.
 27. ქართული ანდაზის ქრისტიანული სათქმელი. – თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის კონფერენცია. – თბილისი, 2015.
 28. საღვთისმეტყველო ლექსიკა ქართულ დიალექტებში. 1. ხევს. ხთის იასაული „ანგელოზი“. – XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. – ბათუმი. 2015. 23-24 ოქტომბერი. გვ.  68-69.
 29. გრამატიკული ტერმინების სწავლებისათვის (რეკომენდაციები). – სამეცნიერო ტერმინოლოგია III. – თსუ არნ. ჩიქობავსა სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2015. 16 ნოემბერი.
 30. ქართ. ცოდ- მორფემის მორფო-სემანტიკური განვითარებისათვის (ცოდნა და ცოდვა).- ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV  საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები.  – თბილისი, 2015,  გვ. 75-77.
 31. ქართული დიდ-ის და მდიდარ-ის ისტორიული პოლისემიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, მასალები. – თბილისი, 2016,გვ. 59-62.
 32. ქართულ პირთა სახელების მართლწერისათვის (ინიციალები ქართულში). – პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. – თსუ, 2016, გვ. 35-36.
 33. ქართ. მომავალ-ის საღვთისმეტყველო გააზრება. – თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის კონფერენცია. – თბილისი, 2016.

——————————–

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში

 სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა:

 სარედაქციო საბჭოს წევრი მოქმედი ჟურნალებისა:

 1. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“ (იკე). – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 2. „რელიგია“. – (სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო).

 

———————————

 რედაქტირება (+ რედაქტორ-შემდგენელი):

  1. ნიკ მარი. – ბასკურ-კავკასიური ლექსიკური პარალელები. – Н.Я.Марр. – Баскско-Кавказские Лексические Параллели. – თბილისი, „მეცნიერება“, 1987, გვ. 177-190.
  2. რედაქტორი ჟურნალისა „ცისა კარი“.საყმაწვილო-საღვთისმეტყველო ჟურნალი. – ნორჩი მართლმადიდებლის ბიბლიოთეკა. – #1 (2002), 50 გვ; #2 (2003), 131 გვ.
  3. რედაქტორი ჟურნალისა „ფუძე“ (უცხოეთში მცხოვრებ ქართველთათვის). – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ყოველკვარტალური. – 2004-2011.
  4. საქართველოს სულიერი საგანძური. – ფერადი ილუსტრირებული ალბომი, გამომცემლობა „ხელოვნება“, 2005, 380 გვ.
  5. ნათლისღების სადღესასწაულო სახარების განმარტება. – თბილისი, 2005.
  6. „სიტყვა ქართული“. – თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ლიტერატურული ჟურნალი. – (მასალის მომზადება და გამოცემა), # 1, 2005.
  7. სამყარო გადაშლილი წიგნია. – ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძრის ახალგაზრდული ცენტრი გამოცემა, თბილისი, 2007.
  8. პატრები გოგებაშვილისთვის – აკიდო. – (შვიდი მოთხრობა, დასურათებული პატარების მიერ), გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2008.
  9. აღსარება კომენტარით. – გამომცემლობა „დედაენა“, 2008.
  10. დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე. – საწუთო და მარადიული ფასეულობანი, სერიიდან: „მარადის გიხაროდენ!“. – I, თბილისი, 2008.
  11. დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე. – სარწმუნოობა სარწმუნოებისა, ანუ მზადება მარადისობისათვის. – სერიიდან: „მარადის გიხაროდენ!“. – III, თბილისი, 2008.
  12. „ეტიმოლოგიური ძიებანი VII“. – აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული. – გამომცემლობა „დედაენა“, 2010, 96 გვ.
  13. „ეტიმოლოგიური ძიებანი VIII“. – აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული. – გამომცემლობა „დედაენა“, 2011, 116 გვ.
  14. წმინდა პალადი ჰელენოპოლელი. – ლავსაიკონი. – საეკლესიო ბიბლიოთეკა. – ტ. XIV, გამომცემლობა „ახალი ივირონი“, 2010 (ტომის რედაქტორი).
  15. „ლოგოსი“. – სამეცნიერო ჟურნალი, # 6, 2011 (კორექტურა).
  16. ცხოვრება წმინდა იოანესი და ექვთიმესი. – ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები (ორიგინალური ტექსტები და ახალი ქართული თარგმანები). – თბილისი, 2011, გვ.565-618.
  17. „ეტიმოლოგიური ძიებანი IX“. – აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული. – თსუ გამომცემლობა, 2012, 104 გვ.
  18. იაკობ გოგებაშვილი, „დედა ენა“, 1-ლი, მე-2, მე-3 კლასები. – გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2012, 284 გვ. (დამხმარე სახელმძღვანელო).
  19. იაკობ გოგებაშვილი. – „დედა ენა“, 1-ლი კლასი. – გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2012, 160 გვ. (გრიფირებული სახელმძღვანელო).
  20. იაკობ გოგებაშვილი. – „დედა ენა“, მე-2 კლასი. – გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2012, 200 გვ. (სახელმძღვანელო).
  21. იაკობ გოგებაშვილი. – „ბუნების კარი“, მე-3-4 კლასები. – გამომცემლობა „დედაენა“, თბილისი, 2013, 350 გვ.(დამხმარე სახელმძღვანელო).
  22. ლოცვანი (მრჩობლნი – ორ წიგნად). – „გამომცემლობა დედაენა“, 2013.
  23. ტროპარიონი, რუსეთის ეკლესიის წმინდანები. – მთარგმნელი და გამომცემელი მონოზონი გიორგი (ვოინოვი). – ძველი ქართული ტექსტის რედაქტირება, 2013, 314 გვ.
  24. როზა დევდარიანი. – „უფლისა“. – ლიტერატურული ზღაპარი; ავტორი წინათქმისა. ქუთაისი, გვ. 3-4, 2013.
  25. მიტროპოლიტი ილარიონი (ალფეევი). – სარწმუნოების საიდუმლოება. – მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების შესავალი, თბილისი, 2013, 417 გვ.
  26. „ეტიმოლოგიური ძიებანი X“. – აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული. – თსუ გამომცემლობა, 2013. 98 გვ.
  27. „ეტიმოლოგიური ძიებანი XI“. – აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული, თსუ გამომცემლობა, 2014. 139 გვ.
  28. რჯული ქრისტესი(დღესასწაული).შობა, ხორციელად შობა უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი, წიგნი I. – ძველქართული ტექსტების რედაქცია, გვ. 189-390. გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი, 2014, 398 გვ.
  29. რჯული ქრისტესი (დღესასწაული).სულთმოფენობა, მარტვილია. – ძველქართული ტექსტების რედაქცია,       გვ. 19-202. გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი, 2014, 337 გვ.
  30. რჯული ქრისტესი (დღესასწაული).მარიამობა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინება. – ძველქართული ტექსტების რედაქცია, გვ. 213-321, გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი, 2014, 330 გვ.
  31. დაუჯდომელი უფლისა ჩუენისა იესუ ტკბილისა. – გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2014.
  32. საგალობელი დაუჯდომელი უფროჲსად კურთხეულისა დიდებულისა დედუფლისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისი. – გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2014.
  33. იაკობ გოგებაშვილი. – საბავშვო მოთხრობები. – საბავშვო ლიტერატურის საგანძური.(რედაქტორ-შემდგენელი), გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბილისი, 120 გვ.
  34. „ეტიმოლოგიური ძიებანი XII“. – აკად. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული, თსუ გამომცემლობა, 2015. 114 გვ.
  35. რჯული ქრისტესი (დღესასწაული). აღდგომა, ბრწყინვალე აღდგომა უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი, წიგნი I. – ძველქართული ტექსტების რედაქცია, გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი, 2015, 412 გვ.
  36. რჯული ქრისტესი (დღესასწაული). აღდგომა, ბრწყინვალე აღდგომა უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი წიგნი II. – ძველქართული ტექსტების რედაქცია, გვ. 5-610. გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი, 2015, 612 გვ.
  37. რჯული ქრისტესი (დღესასწაული).ჯვრის თაყვანისცემა. – ძველქართული ტექსტების რედაქცია, გვ. 305660. გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი, 2015, გვ. 305-660.
  38. ცხოვრება, დაუჯდომელი საგალობელი ღირსი მამისა ონისიფორე გარეჯელისა საკვირველთმოქმედისა (ქარუმიძე) † 1786. – გამომცემლობა „ფარნავაზი“, 2015.
  39. ნანა მაჭავარიანი. – ენათმეცნიერული შტუდიები.გამომცემლობა „ინტელექტი“, თბილისი, 2015, 219 გვ.
  40. მღვდელ-მონაზონი დამასკინე. – მამა სერაფინე როუზი, ცხოვრება და შრომები. – „ახალი ივერონი“, 2015, 1118 გვ.
  41. დედაშვილობა. – ავტორ-შემდგენელი დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე. – „დედაენა“, 2015, 426 გვ.
  42. ძველი ქართული ტექსტის (XI საუკუნის ენობრივი ნორმებისა და ლექსიკის გათვალისწინებით) რედაქტორ-შემდგენელი სადიდებელისა:

„საგალობელნი მარადის ქალწულისა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა მარიამის მიმართ, შედგენილისა ფსალმუნთა მსგავსად“. – თბილისი, (გადაცემულია დასაბეჭდად).

 ————————————–

 კორექტურა:

ბიბლია, (გამოსაცემად მოამზადა ედიშერ ჭელიძემ), გამომცემლობა „ალილო“, გამომცემლობა „ქრონიკონი“, თბილისი, 2015, 2031 გვ.

     ————————————

თარგმანი:

ნიკ მარი. – ბასკურ-კავკასიური ლექსიკური პარალელები. – Н.Я.Марр. – Баскско-Кавказские Лексические Параллели. – თბილისი, „მეცნიერება“, 1987, გვ. 81-104; 164-173.
—————————————-
რეცენზია, გამოხმაურება:

ახალი თვალსაზრისი თვლის სისტემათა წარმოშობასთან დაკავშირებით. – ლიტერატურული ალმანახი „თანადგომა III. – თბილისი, გვ. 229-236, 1996.

შეწირული სულის ნაწილი (პოეტ თემო ჩხეტიანის შემოქმედების გამო). – გაზეთი „ჩვენი მწერლობა“, 11-17 ივლისი, 2003.

მთავარი წიგნი – მთავარი გმირისათვის (ჟურნალ „დილის“ საყმაწვილო ბიბლიოთეკის სერიის ორი წიგნის: „მოთხრობები ძველი აღთქმის ისტორიიდან“, -წიგნი პირველი, თბ., 2003; და „ჩვენი სარწმუნოება“, წიგნი მეორე, თბ, 2004) გამო. -გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“. – # 29 (3497), 23-29 ივლისი, 2004, გვ. 6-7.

სიტყვისა და ფერის იდუმალი ფერხული       (რეზო ემელიანე ადამიას ესეისტური ნაშრომის „ტერენტი გრანელი – სისხლიდან ცრემლი“ გამო). – ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა“. – 18 ივლისი, # 15 (67), 2008.

———————————

 ოპონირება:

საკანდიდატო დისერტაციებისა:

 

 1. რ. ჭანტურია. – ბასკური დრო-კილოთა სისტემის სტრუქტურული და ტიპოლოგიური ანალიზის ცდა (ფუძეთა გამოვლენის პრობლემა). – ისტორიულ-შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება, თსუ, 1986.
 2. გრეტა ჩანტლაძე. – დიალექტური ვარიანტულობის აღწერა და ბასკური ენის კორპორატიული ლექსიკის ეტიმოლოგიზაციის საკითხები. – (რუსულ ენაზე), ისტორიულ-შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება, თსუ, 1986.
 3. ჯემალ ჯინჯიხაძე. ექვსობითი თვლის შესახებ მსოფლიო ენების წარსულსა და აწმყოში, (რუსულ ენაზე. – ისტორიულ-შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება, თარგმნის თეორია, თსუ,1988.
 4. ლუიზა ხაჭაპურიძე. – ქართველი მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველება (ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური ერთეულები). – ქართული ენა, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2004.

 

სადოქტორო დისერტაციებისა:

 

  1. ქეთევან სოხაძე. – დროის აღმნიშვნელი ლექსიკა და მისი სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი ქართველურ ენებში. – თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუტეტი, 2010
  2. ეთერ შენგელია. – სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი). – თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2014.
   ——————————– 

   რეცენზირება:   

 1. იური ზიცარი. – რეკონსტრუქციები ბასკური ენის სფეროში. – თბილისი, 1987 (რუსულ ენაზე).
 2. გიორგი შალამბერიძე. – ბასკური სახელურ კომპოზიტთა თეორიისა და ტიპოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. – თბილისი, 1988.
 3. შოთა ძიძიგური. – ქართული ენის თავგადასავალი. – „მეცნიერება“, თბილისი, 1990, 247 გვ.
 4. რეცენზირება დიპლომანტების ნაშრომებისა. – 1986-2013 წლებში.
  —————————————–
  მონაწილეობა სამეცნიერო-პოპულარულ დოკუმენტურ ფილმებსა და გადაცემებში:
 5.  დოკ. ფილმი „ბასკები“ . – რეჟისორი: მიხეილ ბორაშვილი, 1999.
 6. სატელ. გადაცემა „სულხან-საბა ორბელიანი“. – ავტორი და წამყვანი ზაზა აბაშიძე, 2003.
 7.  სატელ.გადაცემა „წმიდა ნინო – ემბაზი ქართლისაჲ“. – საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნება“. – 2016.

 

ავტორი და წამყვანი (სულ: 300-ზე მეტი გადაცემისა):

საქართველოს საპატრიარქოს რადიო „ივერიის“ საავტორო გადაცემათა ციკლებისა

 1. „უფლის იგავები“. – („მივყო იგავსა ყური ჩემი“), 2001-2007.
 2. „ღირსებით ვმადლობდეთ უფალსა“. – 2003-2005.
 3. „ფსალმუნთა განმარტება“ (პირველი კანონი: ფსალმუნნი 1-8). – 2005-2006.
 4. ბასკური ენა და ბასკურ-კავკასიური ენათა ნათესაობის თეორია. – 2007.მაისი.
  ——————————————————————————————————–
  შენიშვნა:
   საბავშვო და საღვთისმეტყველო გამოცმების ნაწილში ავტორი – მედეა ღლონტი –ყველგან წარმოდგენილია სახელით – დოდო (მარიამ) ღლონტი.——————————————————————————————————–
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020