კობიაშვილი მაია

 M Kobiashvili

პირადი ანკეტა

 

გვარი კობიაშვილი
სახელი მაია
მამის სახელი ზაური
დაბადების თარიღი 05.05.1966
მოქალაქეობა საქართველო
მისამართი ქ. თბილისი კ.აბაშიძის 12
ტელეფონი 2 96 96 26     599 68 79 59  სამსახური  293 11 63
ელ.ფოსტა kobiashvilimaia@mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,ლექსიკოლოგიის განყოფილება,მეცნიერი თანამშრომელი

 

ბ) შეთავსება:

 

გ) დამატებითი: “კათარზისი”, მენეჯერი.

 

 

 1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი,

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

1985-1990 მაგისტრი
თბილისის ილია ჭავჭავაძის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ინგლისური ენა და ლიტერატურა,მთარგმნელ-რეფერენტი 1994-1999 მაგისტრი

 

 

 • სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 17.11.1995
დისერტაციის თემა შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელები ქართული ენის მთის დიალექტებში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი # 001214

 

 

 • სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2006-2014 თსუ არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,ლექსიკოლოგიის განყოფილება,მეცნიერი თანამშრომელი.
2001-2006 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,ლექსიკოლოგიისგანყოფილება(ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ლაბორატორია)მეცნიერი თანამშრომელი.
1994-2001 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,ქართული ენის ენციკლოპედიური ლექსიკონის ჯგუფი,უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
1990-დღემდე არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,ლექსიკოლოგიის განყოფილება(ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ლაბორატორია),ლაბორანტი.

 

 • შრომათა სია:

 

 

 1. მრავალგზისობის გამოხატვა მოხეურ დიალექტში. – წიგნი ბესარიონ ჯორბენაძეს. – გვ. 40, თბილისი, 2003.34-
 2. ქალთა ხელსაქმის აღმნიშვნელი ზოგიერთი ტერმინის შესახებ. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVII. – თბილისი, 2009.-
 3. შურის ლექსიკურ-სემანტიკური ველისათვის. – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVIII. – თბილისი, 2010, გვ.163-179 (თანაავტორი მედეა ღლონტი).
 4. ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები მოხეურ დიალექტში. – თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, II, დიალექტები. – თბილისი, 2016, გვ.596-620.
 5. ქალთა ხელსაქმის აღმნიშვნელი ლექსიკა მოხეურში. – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია. – მასალები, 2008, გვ. 25.
 6. სათემო გვარიდან გვარსახელამდე. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIX, მასალები. – 2008.
 7. ქართული ენის დიალექტური ლექსიკის კრებსითი ლექსიკონი. – საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. – მასალები, 2010(თანაავტორები: ნინო ხახიაშვილი და ზეზვა ქავთარაძე).

 

 • საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
  ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა,I,ლექსიკოლოგიური განაკვეთი. სახელმწიფო დაფინანსება 2004-2006 ძირითადი შემსრულებელი
 • სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ.):

 

 

 1. მოხეური ლექსიკონი. – ი. ღუდუშაური. – რედაქტორი და კორექტორი.
 2. შიო მღვიმელის ცხოვრება. – ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები(ორიგინალური ტექსტები და ახალი ქართული თარგმანები). – თბილისი, III, 2008. – ძველიდან ახალ ქართულზე გადმოტანა-თარგმნა.

 

 • პრემია, ჯილდო.                                                                          

 

                                                           

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019