ხომასურიძე მარია

 M Khomasuridze

პირადი ანკეტა

 

გვარი ხომასურიძე  
სახელი მარია  
მამის სახელი ივანეს ას.  
დაბადების თარიღი 20. 03. 1946  
მოქალაქეობა საქართველო  
მისამართი საბურთალოს 59 ბ  
ტელეფონი 2 94 55 76 (ბ), 595 72 72 15 (მ)  
ელ.ფოსტა    
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თა­ნა­მშრომელი

 ძირითადი:

 

 

 

 

 

 

 1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტი, ფილოლოგიის ფა­კულტეტი 1964 -1969 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლი­ტე­რატურის მასწავლებელი
საქ. მეცნ. აკადემიის ენათ­მე­ც­ნი­ერების ინსტიტუტის ას­პი­­რანტურა 1971-1975  

 

 • სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი  
დისერტაციის თემა  
მინიჭებული კვალიფიკაცია  
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი  

 

 

 • სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1975 -1985 თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ლექსიკოლოგიის გან­ყო­ფილება,

უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი

1985-დღემდე თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის   ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის გან­ყო­ფილება, 

მეცნიერი თანამშრომელი

 

 • შრომათა სია:

 

 

წიგნები:

 

 • „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონოის“ ახალი რედაქცია. – ტ. I­ (ა – ბ), 2007, ტ. II (ა-ბ), 2010, ტ. III (დ-), 2015. გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი. ახალი სარედაქციო ჯგუფის წევრი.

 

 

სტატიები:

 

 1. ზმნის ა- პრეფიქსი და სასუბიექტო მიმღეობა ქართულში. – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თეზისები, 1982.

 

მოხსენებები:

 

 1. „ვით“ თანდებული თანამედროვე ქართულში.- თსუ თეზისები, 1966.
 2. ზმნის კატეგორიები ქართულში. – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თეზისები, 1969.
 3. თავსართიანი და უთავსართო ქცევა სვანურში. – თსუ თეზისები, 1972.
 4. ზმნის თავკიდური ხმოვნები და მათი ფუნქციები გ. დეეტერსის შრომის -„ზმნა ქართველურ ენებში          – მიხედვით. – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თეზისები, 1973.
 5. ნეიტრალური ქცევისათვის ზანურში ქართულთან შედარებით. – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 1982.

 

 

შეივსოს შემდეგი პრინციპით:

წიგნები:

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

გაფორმდეს ასე − სათაური, კრებულის სახელწოდება, ნომერი, ადგილი, წელი, გვერდები… (სათაური და კრებულის სახელწოდება წერტილით და ტირეთი გამოიყოს)

 

 • საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
         
         
         
         

 

 

 

 • სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

 1. „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ ერთტომეული. –  მონაწილეობა სასტამბოდ მომზადებაში, „ენციკლოპედია“, 1986.
 2. „ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი“. – 650 ბუდის შედგენა (კ-).
 3. ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონი“. – 500 სიტყვა სტატიის შედგენა.

 

 • პრემია, ჯილდო.

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019