კელენჯერიძე მანანა

 M Kelendjeridze

პირადი ანკეტა

 

გვარი კელენჯერიძე  
სახელი მანანა  
მამის სახელი ანტონის ასული  
ელ.ფოსტა    
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ა) ძირითადი:

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნ­ი­ე­რი თანამშრომელი

 ძირითადი:

 

 

 

 

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი, ფილოლოგიის ფა­კულტეტი 1950 – 1955 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლი­ტე­რატურის მასწავლებელი
საქ. მეცნ. აკადემიის ენათ­მე­ც­ნი­ერების ინსტიტუტის ას­პი­­რანტურა 1955 – 1958  

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 24. 09. 1963  
დისერტაციის თემა რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები

XVIII-XIX საუკ­უ­­ნე­ებისა

 
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი  
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი # 001638  

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1958 – 1970 თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილება,

უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი

1970 – 2000 თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილება,

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

2000 – 2004 თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილება,

წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი

2004 – დღემდე თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილება,

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია

 

 

წიგნი, მონოგრაფია:

 

 1. რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები. – მონოგრაფია, 1961.
 2. „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“, ახალი რედაქცია. – ტ. I­ (ა – ბ), 2007, ტ. II (ა-ბ), 2010, ტ. III (დ-). გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი. ახალი სარედაქციო ჯგუფის წევრი.

 

 

სტატია (დისერტაცია, ავტორეფერატი = მაცნე):

 

 1. რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონები XVIII-XIX საუკ­უ­­ნე­ებისა. – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, თბილისი, 1963.
 2. ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი, 1963.

 

მოხსენებები:

 

 1. იოანე ბაგრატიონის ლექსიკოგრაფიული მოღვაწეობა. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 1959.
 2. ნიკო ჩუბინაშვილის რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 1960.
 3. დავით კარიჭაშვილის რუსულ-ქართული ხელნაწერი ლექსიკონი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 1960.
 4. მოსე ჯანაშვილის ლექსიკოგრაფიული მოღვაწეობა. –  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 1965.
 5. „ღია“ ზედსართავის წარმომავლობის შესახებ. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2005.

 

შეივსოს შემდეგი პრინციპით:

წიგნები, სტატიები, მასალები, მოხსენებები გაფორმდეს ასე:

სათაური, კრებულის სახელწოდება, ნომერი, ადგილი, წელი, გვერდები…

(სათაური და კრებულის სახელწოდება წერტილით და ტირეთი გამოიყოს)

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
  ქართული ენის განმარტებითი ლექ­სი­კო­ნის რვატომეულის ახალი რედაქ­ცია­­ სსიპ – ქართვე­ლო­ლო­­­გიის, ჰუმანი­ტა­რუ­­­ლი და სოცია­ლუ­რი მეცნიერებების ფო­ნ­­­დი (რუსთაველის ფონდი), № 025-08 2008-2010 სალექსიკონო მა­სალების დამუ­შა­­ვების ჯგუფის ხელმძღვანელი

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

რედაქტორობა:

 

 1. „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“, ახალი რედაქცია, ტ. II­ (გ-) – გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი,  2010. ტომის რედაქტორი.

 

თანამონაწილეობა:

 

 1. ინვერსიული ლექსიკონი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 1970.
 2. „ვეფხისტყაოსნის“ ძირ-ფუძეთა ლექსიკონი“. – 1975.
 3. „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი“ (ერთტომეული). – 1980.

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019