ბეროზაშვილი თამარი

 

პირადი ანკეტა

 

 1. პირადი ინფორმაცია

 

გვარი ბეროზაშვილი
სახელი თამარი
მამის სახელი ნიკოლოზის ას.
ელ.ფოსტა  
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლე­ქ­სი­კო­ლო­გი­­ის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი, ფილოლოგიის ფა­კულ­ტეტი       1942 – 1947 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლი­ტე­რატურის მასწავლებელი
საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინს­ტიტუ­ტის ასპირანტურა      1947- 1950  

 

 

 • სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 23. 12. 1967
დისერტაციის თემა ნიკო ლომოურის ენა და ლექსიკა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი # 004051

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1950 – 1959 საქ. მეცნ. აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ლექსიკო­ლო­გი­ის განყოფილება, ხელშეკრულებით
1960 – 1979 იქვე, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1979 – 1999 იქვე, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 1999 – 2014 ხელშეკრულებით (დროდადრო)
         2014-იდან არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

შრომათა სია

 

წიგნები:

 

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (რვატომეული), ტ. I-VIII (მთ. რე­და­ქ­ტ. – არნ. ჩიქობავა), თბ., 1950-1964. (ლექსიკოგრაფიული სამუშაოების შემსრულებელი; პროფ. ვ. ბერიძის სარედაქციო კომისიის წევრი).
 2. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ერთტომეული (მთ. რე­და­ქ­ტ. – არნ. ჩიქობავა, რედაქტორი – მ. ჭაბაშვილი), თბ., 1986. (ერთ-ერთი შემდგენელი).
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. I,­ ა-ბ, თბ.,  გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2008. 1130 გვ.
 4. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II,­ გ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2010. 1680 გვ.
 5. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III,­ დ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი, ტომის ერთ-ერთი მონაკვეთის რედაქტორი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2015. 1608 გვ.
 6. ვეფხისტყაოსნის სიმფონია – ფუძეთა და სიტყვა-ფორმათა ინდექსი (რედაქტორები: მ. ჭაბაშვილი, ალ. ჭინჭარაული), 1973. (ერთ-ერთი შემდგენელი).
 7. ქართლური დიალექტის ლექსიკონი (თანაავტორები: მ. მესხიშვილი, ლ.       ნოზაძე, რედაქტორი – მ. ჭაბაშვილი), თბ., 1981.
 8. ტექსტისა და მისი ავტორის დადგენის ენობრივი საშუალებანი (ძეგლის: „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“ მასალაზე), რედაქტორი ალ. ჭინჭარაული, თბ., 1987.
 9. ქართული ენის სასკოლო განმარტებითი ლექსიკონი, რედაქტორი – ა. არაბული), თბ., 2007, 2008.
 10. ქართული ენის სასკოლო განმარტებითი ლექსიკონი, წიგნი 1, წიგნი 2, რედაქტორი – ა. არაბული, თბ., 2012.

 

სტატიები:

 1. ნიკო ლომოურის ენა და ლექსიკა. – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, თბილისი, 1967.
 2. ნიკო ლომოურის ენა და ლექსიკა. – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, თბილისი, 1967.
 3. სიტყვის მადლი I. –  „ბურჯი ეროვნებისა“, 1998, №10.
 4. სიტყვის მადლი II. –  „ბურჯი ეროვნებისა“, 1999, №10-11.
 5. სტატიკური ზმნების გადმოცემის შესახებ „ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში“. – „ვ. თოფურია – 100“, 2001.
 6. პოლისემიური სიტყვა პირი იდიომატურ გამოთქმებში. – „ტიპოლოგიური ძიებანი“, VI, 2010.
 7. ჩვენი ანა (მოგონებანი ანა კალანდაძეზე). – „კალმასობა“, 2005, №1. ვრცელი ტექსტი წიგნში: „ანას, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი“, 2014.
 8. პოეტების დაჲ, მგალობელი ანა (მოგონებანი ანა კალანდაძეზე). – ჟურნალი „სიტყვა“, 2008, №4. ვრცელი ტექსტი წიგნში: „ანას, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი“, 2014.
 9. აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში. – „ფუძე“, 2006, №3 (11).
 10. აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა და „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ რვატომეული (1950 -1964). – იკე, XLIII, 2015.
 11. თუეთუნე ფათუ (მოგონებანი აკადემიკოს ვარლამ თოფურიაზე). – „ვარლამ თოფურია (1901-1966), ხსოვნის წიგნი“, 2012.
 12. სახელოვანი მეცნიერი, დიდი მოამაგე (მოგონებანი აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძეზე). – „ფუძე“, 2007, №1 (13).
 13. მერი დამენია – ჩემი უნივერსიტეტელი მეგობარი. – „ტიპოლოგიური ძიებანი“, VI, 2010.

 

მასალები, მოხსენებები:

 1. სიტყვამაწარმოებელი პრეფიქსი არა ქართულში. – არნ. ჩიქობავას საკით­ხა­ვე­ბი, XII, მასალები, თბ., 2003.

 

 1. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 
პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
  ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა. I ლექ­სიკოლო­გი­უ­რი განაკვეთი სახელმწიფო დაფინანსება 2004-2006 მეცნიერი თანამშრომელი
         
         
         

 

 • სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

 • პრემია, ჯილდო.

 

 

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019