ბინიაშვილი ლალი

L Biniashvili

 

პირადი ანკეტა

 

გვარი ბინიაშვილი
სახელი ლალი
მამის სახელი აბრამის ას.
ელ.ფოსტა
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეც­ნი­ერი თანამშრომელი

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნი­ვერ­­­­სიტეტი, ფილოლოგიის ფ­ა­კულტეტი    1980 – 1985 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლი­ტე­­რ­ა­ტურის მასწავლებელი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 16. 12. 1997
დისერტაციის თემა სამოსლის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის (10. 02. 01) მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 001602

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
       1985 – 1990 საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტი, ლექ­­სიკოლოგიის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი
     1990 – 1998 იქვე, მეცნიერი თანამშრომელი
     1998 – 2002 იქვე,   უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
       2002 -2005 საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინს­ტიტუ­ტის სწავლული მდივანი
     2005 – 2006 საქ. მეცნ. აკად. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ლე­ქ­­­სიკოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
     2006 – 2014 იქვე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
     2014 -იდან იქვე, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია

წიგნები:

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. I,­ ა-ბ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2008. 1130 გვ.
 2. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II,­ გ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, სარედაქციო ჯგუფის წევრი, ტომის ერთ-ერთი რედაქტორი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2010. 1680 გვ.
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III,­ დ, თბ., გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, ტომის ერთ-ერთი მონაკვეთის რედაქტორი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), 2015. 1608 გვ.

 

სტატიები:

 1. ერთი ნასესხები ძირისათვის ქართულში (ქიტონი). – ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1991. 14-20.
 2. გერ- ძირის ისტორიისათვის ქართულში. – ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1991. 38-46 (თანაავტორი).
 3. კიდევ ერთი ებრაული სიტყვა ქართულში. – გაზ. „მენორა“,თბ., 1995, აგვისტო (თანაავტორი).
 4. სამოსელ- ფუძის ხმარების ერთი შემთხვევისათვის ქართულში. – ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI, თბ., 1996. 36-38.
 5. „ეზეკიელის წიგნის“ ერთი ადგილის წაკითხვისათვის. – საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბ., 1996. 234-237.
 6. ერთი შესიტყვების – სარტყელი შაფირისაჲ – სწორად გაგებისათვის. – საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 154, №3, თბ., 1996. 476-477 (ინგლისურ ენაზე).
 7. ბადენ- ძირის ისტორიისათვის ქართულში. – ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ., 1997. 47-50.
 8. სამოსლის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში. – სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ., 1997.
 9. სიტყვა ფახად-ის წარმო­მავ­ლო­ბი­­სათვის ქართულში. – ქართველურ ენათა სტ­რ­უ­­­­ქ­­ტურის საკით­ხე­ბი, IX, თბ., 2005. 78-85.
 10. ერთი ტიპის ქცევის ფორმათა გრ­ამატიკული ომონიმიის ასა­ხ­ვისათვის „ქართული ენის გან­მარ­ტებით ლექსიკონში“. – იბერიულ-კავკასი­უ­რი ენათმეც­ნი­ე­რე­ბა, XLI, თბ., 2013. 9-24. (თანაავტორი).

 

მასალები, მოხსენებები:

 1. ორი ფუძის წარმომავლობისათვის ქართულში. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1989.
 2. ერთი ძირის ისტორიისათვის ქართულში (ბადენი). – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1990.
 3. „მაშკ-ი“ ნასესხები ტერმინისათვის ძველ ქართულში. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1991.
 4. ერთი ნასესხები ძირისათვის ქართულში (ქირში). – რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი სამხრეთ საქართველოს პრობლემებისადმი, თეზისები, ახალციხე, 1992.
 5. ერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის (ქუექუემო). – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 51-ე სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1993.
 6. „ეზეკიელის წიგნის“ ზოგიერთი ადგილის წაკითხვისათვის. – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბ., 1995.
 7. სამოსლის აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში. – სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატი, თბ., 1997
 8. ძველი აღთქმის ზიგიერთი ადგილის სწორად წაკითხვისათვის. – არნ. ჩიქობავას საკით­ხა­ვე­ბი, X, მასალები, თბ., 1999.
 9. სიტყვა შილიფ-ის წარმომავლობისათვის. – არნ. ჩიქობავას საკით­ხა­ვე­ბი, XIV, მასალები, თბ., 2003.
 10. ბერძნულიდან მომდინარე ერთი უზუსტობის შესახებ „ეზეკიელის წიგნის“ ქართულ რედაქციებში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 63-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2004.
 11.  „ვარსკულავედი“ სიტყვის მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 68-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2009.
 12. სალექსიკონო სტატიის რედაქ­ტი­რების რამდენიმე ასპექ­ტი­სა­თ­ვის (ერთი ზმნური ბუდის მა­გა­ლითზე). – არნ. ჩიქობავას საკით­ხა­ვე­ბი, XX, მასალები, თბ., 2009 (თანაავტორი).
 13. ქცევის ფორმათა ასახვის ზოგი სა­კი­თხისათვის ქეგლის ახალ რე­და­ქ­ციაში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 69-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2010 (თანაავტორი).
 14. „ქართული ენის განმარტებითი ლექ­სიკონის“ კვალიფიკაციათა სი­­ს­ტემა როგორც აკადემიური ლექსიკოგრაფიის სისტემური საფუძველი. – I საერთაშორისო სიმპო­ზი­უმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი).
 15. ერთი ტიპის ქცევის ფორმათა გრ­ამატიკული ომონიმიის ასა­ხ­ვისათვის ქეგლში. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 71-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2012 (თანაავტორი).
 16. მო- და წა- ზმნისწინიანი ნასა­ხე­ლა­რი ზმნების ერთი თავისე­ბუ­რე­ბისათვის „ქართული ენის გან­­­მარ­ტებით ლექსიკონში“. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეცნიერების ინს­ტი­ტუ­ტის 72-ე სამეცნიერო სე­სია, მასალები, თბ., 2013 (თანაავტორი).

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა. I ლექ­სიკოლო­გი­უ­რი განაკვეთი სახელმწიფო დაფინანსება      2004-2006

 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2. ქართული ენის განმარტებითი ლექ­სი­კო­ნის რვატომეულის ახალი რედაქ­ცია ქართველო­ლო­გიის, ჰუმანი­ტა­რუ­­ლი და სოცია­ლუ­რი მეცნიერებების ფო­ნ­­დი (რუსთაველის ფონდი),

სსიპ –  № 025-08.

2008-2010 პროექტის მენეჯერი

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ):

 

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ერთტომეული, თბ., 1986. 592 გვ. (სასტამბოდ მომზადება და სხვა ტექნიკური სამუშაოები).
 2. მ. მესხიშვილი, ქართლური ლექსიკონი (მასალები), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ., 2006 (ერთ-ერთი რეცენზენტი).
 3. მ. კობერიძე, ზემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2011 (ერთ-ერთი რეცენზენტი).

ოპონენტი

 1. მაკა ლაბარტყავას მიერ ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომისა „საზოგადო გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკა ქართულში“. 2006.

რეცენზენტი:

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომებისა:

 1. მ. კობერიძე, „ზემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა“. 1999.
 2. რ. რამიშვილი, „ქართულ-ირანული ენობრივი ურთიერთობის საკითხები („რუსუდანიანის“ მიხედვით)“. 2002.
 3. გ. გვანცელაძე, „ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლები ქართულში“. 2005.
 4. ნ. ფხაკაძე, „მეთუნეობის ტერმინოლოგია ქართულში“. 2006.
 5. მ. აბალაკი, „სინონიმიის ზოგადი საკითხები და ენობრივი სისტემის სემანტიკური უწყვეტობა“. 2006.
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019