აშაძე მაია

 M Ashadze

პირადი ანკეტა

 

გვარი აშაძე
სახელი მაია
მამის სახელი მოსე
ელ.ფოსტა maoashadze@Gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1981-1987 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

  

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი  
დისერტაციის თემა  
მინიჭებული კვალიფიკაცია  
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი  

  

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1980-1987 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ლექსიკოლოგიის განყოფილება, ლაბორანტი
1987-1991 იქვე, უფრ.ლაბორანტი
1991-2006 იქვე, უმცრ. მეცნიერი თანამშრომელი
2006-დღემდე იქვე, მეცნიერი თანამშრომელი

  

შრომათა სია

 

წიგნები:

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. I,­ ა-ბ, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), გამომცემლობა „მერი­დი­ა­ნი“, თბ. 2008წ. 1130 გვერდი.
 2. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II,­ გ, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ.       2010წ. 1680 გვერდი.
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III,­ დ, სარედაქციო ჯგუფის წევრი (მთ. რე­და­ქ­ტ. – ა. არაბუ­ლი), გამომცემლობა „მერიდიანი“,       თბ. 2015წ. 1589 გვერდი.

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 1. პირთა მრავლობითობის გამოხატვის ზოგი თავისებურება თუშურში (ძველ ქართულთან მიმართებით). – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, ეძღვნება აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების 90 წლისთავს, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1991წ. გვ. 5-6.
 2. ფრაზეოლოგიზმებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში (სიტყვა-სტატია ენის მაგალითზე).არნ.ჩიქობავას ენათნეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2011წ. (თანაავტორი ა. პაპიძესთან ერთად).
 3. იდიომებისა და მათგან მიღებული კომპოზიტების ლექსიკურ-სემანტიკური ურთიერთობის ზოგი საკითხისათვის ქართულში. – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012წ. (თანაავტორი ა. პაპიძესთან ერთად).
 4. ფრაზეოლოგიზმებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში (სიტყვა-სტატია ენის მაგალითზე). საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXIV ტომი, 2013წ., გვ.172-187. (თანაავტორი ა. პაპიძესთან ერთად).

  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამა. I-ლექსიკოლოგიური განაკვეთი სახელმწიფო დაფინანსება 2004-2006 უმცრ. მეცნიერი თანამშრომელი
2 ქართული ენის განმარტებითი ლექ­სი­კო­ნის რვატომეულის ახალი რედაქ­ცია სსიპ ქართვე­ლო­ლო­გიის, ჰუმანი­ტა­რუ­­ლი და სოცია­ლუ­რი მეცნიერებების ფო­ნ­­დი (რუსთაველის ფონდი), № 025-08 2008-2010 ტექნიკური უზრუნველყოფა

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ერთტომეულის სასტამბოდ მომზადებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტექნიკური სამუშაო (ქეგლ-ი, ერთტომეული, მთ. რედაქტორი არნ. ჩიქობავა, რედაქტორი მ. ჭაბაშვილი, თბ., 1986წ.).
 2. ხევსურული ლექსიკონის სასტამბოდ მომზადება, კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ხევსურულის ლექსიკონი – ალ. ჭინჭარაული, 2005წ.).
 3. დიალექტოლოგიური ექსპედიციები 1983-1991წწ. (დიალექტოლოგიური ატლასისათვის მასალების შეგროვება, ხელმძღვანელი – თ. უთურგაიძე).
 4. დიალექტოლოგიური კრებსითი ლექსიკონის სალექსიკონო მასალაში ძირ-ფუძეთა გამოყოფა.
 5. ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ფონდის შევსება (1989-1991წწ.).
 6. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი- ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი.
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019