ხუჭუა ლალი

 L Khuchua

პირადი ანკეტა

 

გვარი ხუჭუა
სახელი ლალი
მამის სახელი ავთანდილი
ელ.ფოსტა lakhuchu@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

თბილისის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტექნიკური ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტი 1977-1982 რუსული ენის სპეციალისტი, ფილოლოგი
რუსეთის პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული ასპირანტურა 1987-1990 პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1990 წლის 9 ოქტომბერი
დისერტაციის თემა ერთიანი ლიტერატურული განათლების მეთოდიკა
მინიჭებული კვალიფიკაცია პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 050687

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1983-1986 კ/სტუდია „ქართული ფილმი’’- რეჟისორის ასისტენტი
1989-1990 არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – ლაბორანტი
1990 – 2000 არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2000- დღემდე არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია:წიგნები:

 

ქართულ-რუსული ლექსიკონი.- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, 2013, 772 გვ. სტატიები, მასალები, მოხსენებები: 2. Работа над текстами-миниатюрами на внеклассных занятиях // Русский язык в грузинской школе. – 1987. – №2. – с.103-107.4. Мы наш, мы новый храм построим… // Заря Востока. – 1990, 16 сентября.6. რელიგიურ ტერმინთა ასახვა რუსულ განმარტებით და თარგმნით ლექსიკონებში, – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2008.8. Основные принципы работы над двуязычными переводными словарями, – Лингвистические чтения, Пермь, 2009, стр. 92-93.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 1.  მართლმადიდებელ წმინდანთა სახელების რუსულ-ქართული ლექსიკონის აგების თეორიული პრინციპებისათვის (შედარებითი ანალიზი), – საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში, ბათუმი, 2010.
 2. ნახევარსაუკუნოვანი ლექსიკოგრაფიული მოღვაწეობა, – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2008.
 3.  Методика единого литературного образования в старшем концентре грузинской школы, – Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук, Москва, 1991, 22 стр.
 4.  Русская и грузинская литература // Народное образование. – 1989, 25 июня (на русском и грузинском языках).
 5. Использование межпредметных связей с грузинской литературой // Русский язык в грузинской школе. – 1986. – №3. – с. 102-108.
პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
         

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

წიგნების თარგმნა:

 

 1. Дали Мумладзе, Охота на Годо (Диалоги с Робертом Стуруа), – 2014, 175 стр.
 2. Духовный спутник (Высказывания Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II).წიგნების რედაქტორობა:
 3. ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული საეკლესიო ტერმინთა ლექსიკონი – (თბილისის სასულიერო აკადემია-სემიარია, 2005).
 4. ილარიონ ალფეევი, სარწმუნოების საიდუმლოება, – თბილისი, 2013, 447 გვ.Мака Чхаидзе, Житие святой Нины, – Тбилиси, 2014, 140 стр.

  ვთარგმნი მხატვრულ, სამეცნიერო და სხვა ტიპის ლიტერატურას. 2009 წლიდან გავაკეთე   სინქრონული თარგმანი საერთაშორისო საენათმეცნიერო კონფერენციებზე – “ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში” და “რენე ლაფონი – 110” 17 – 18 დეკემბერი 2009წ., კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესზე “კავკასიური ცივილიზაცია – ისტორია და თანამედროვეობა” 9 – 12 ნოემბერი 2010წ., ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმზე “იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება” (მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს) 27 – 29 მაისი 2011წ., საერთაშორისო სიმპოზიუმზე “კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია” 18 – 21 აპრილი 2012წ., კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი, მიძღვნილი კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავს 23 – 26 ოქტომბერი 2013წ., სამეცნიერო კონფერენციაზე “ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების შედეგები”, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი (მესტია, 2015), Thermo Fisher Scientific-ის გადაწყვეტილებები რაოდენობრივი და ციფრული პჯრ-სათვის“ (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2016 წლის მაისი) და სხვა.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019