საბანაძე ეთერ

 E Sabanidze

პირადი ანკეტა

 

გვარი საბანაძე
სახელი ეთერ
მამის სახელი გიორგის ას.
ელ.ფოსტა seteri1@mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

თბილისის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტექნიკური ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ფილოლოგიის ფაკულტეტი

1976-1981 ფილოლოგი, რუსული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

   
   
   
   

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
25. 06. 1981 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება – ხელშეკრულებით

01.05. 2003 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება – მეცნიერი თანამშრომელი

06.11.2006 – დღემდე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება – მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

შრომათა სია

 

წიგნები:

ქართულ-რუსული ლექსიკონი (სარედაქციო ჯგუფის წევრი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, 2013წ., 772 გვ.

 

სტატიები, მოხსენებები:

 

  1. ნახევარსაუკუნოვანი ლექსიკოგრაფიული მოღვაწეობა. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2008წ.
  2. ახალი ქართულ–რუსული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში, ბათუმი, 2010წ.
  3. Основные принципы работы над двуязычными переводными словарями. Лингвистические чтения, Пермь, 2009წ., стр. 92-93.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
         
         

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

წიგნების თარგმნა:

 

  1. Дали Мумладзе, Охота на Годо (Диалоги с Робертом Стуруа), – 2014, 175 стр.
  2. Духовный спутник (Высказывания Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II).

 

ვთარგმნი მხატვრულ, სამეცნიერო და სხვა ტიპის ლიტერატურას. 2009 წლიდან გავაკეთე   სინქრონული თარგმანი საერთაშორისო საენათმეცნიერო კონფერენციებზე – “ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ენებში” და “რენე ლაფონი – 110” 17 – 18 დეკემბერი 2009წ., კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო კონგრესზე “კავკასიური ცივილიზაცია – ისტორია და თანამედროვეობა” 9 – 12 ნოემბერი 2010წ., ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმზე “იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება” (მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავს) 27 – 29 მაისი 2011წ., საერთაშორისო სიმპოზიუმზე “კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია” 18 – 21 აპრილი 2012წ., კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი, მიძღვნილი კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავს 23 – 26 ოქტომბერი 2013წ., სამეცნიერო კონფერენციაზე “ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების შედეგები”, „Thermo Fisher Scientific-ის გადაწყვეტილებები რაოდენობრივი და ციფრული პჯრ-სათვის“ (თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2016 წლის მაისი) და სხვა.

გავაკეთე სამენოვანი კრებულის “კავკასიოლოგიური ძიებანის” 1, 2 და 3 ტომების რუსული ნაწილის რედაქტირება.

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                        

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019