ყანდაშვილი ხათუნა

 Xandashvili_Xatuna

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ყანდაშვილი
სახელი ხათუნა
მამის სახელი ბორისის ასული
ელ.ფოსტა khatunakandashvili@mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: თსუ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 1999-2003 ქართული ენა და ლიტერატურა; ლიტერატურული ურთერთობანი, თარგმანი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 2003-2005 ქართველური ენები
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 2009-2015 ფილოლოგი (ენათმეცნიერი)

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 4.05.2015
დისერტაციის თემა მრავალგზისობის გამოხატვა ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის დოქტორი (ენათმეცნიერი)
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი 000025

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2013 171-ე საჯარო სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
2013 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ქართული ენისა და ლიტერატურის ტრენერი
2013 წლიდან დღემდე თსუ. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,  ქართველური ენების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი

 

შრომათა სია

 

შეივსოს შემდეგი პრინციპით:

წიგნები:

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

გაფორმდეს ასე − სათაური, კრებულის სახელწოდება, ნომერი, ადგილი, წელი, გვერდები… (სათაური და კრებულის სახელწოდება წერტილით და ტირეთი გამოიყოს)

 

სტატიები :

 1. მრავალგზისობის კატეგორიისათვის ძველ ქართულში (,,მათეს სახარების“ ქართული და ბერძნულირედაქციების მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი – XXXI, თბილისი, 2010, გვ. 215-221
 2. მრავალგზისობის გამოხატვა ქართული ენის კახურ დიალექტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) სტუდენტთა II სამეცნიერო სკოლის კონფერენციის მასალები – თბილისი, 2011, გვ. 345-353
 3. მრავალგზისობის გამოხატვა თანამედროვე ქართულში (კ. გამსახურდიასა და მ. ჯავახიშვილის პროზის მიხედვით), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები – XII, თბილისი, 2013, გვ.187-191
 4. მრავალგზისობის კატეგორიის გამოხატვის ცვლილებისათვის – ორგანული წარმოებიდან აღწერით წარმოებაზე გადასვლა, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება – XLII, თბილისი, 2014, გვ. 267-274
 5. III სერიის წარმოება ,,ჩვენებურების ქართულში“, სტრუქტურის საკითხები- XIII, თბილისი, 2015,გვ. 192-196
 6. კახური დიალექტის ზოგი მორფოლოგიური თავისებურება კახეთის 1812 წლის აჯანყების დოკუმენტების მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი – XXXVIII , თბილისი, 2015 გვ. 214-219

კახური კილო (ქიზიყური კილოკავი) (თანაავტორი დ. ჩხუბიანაშვილი), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია – II. დიალექტები, თბილისი, 2016, გვ. 476-506

მასალები, მოხსენებები:

 

 1. მრავალგზისობის გამოხატვა კახურ დიალექტში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები – XXX, ბათუმი, 2010, გვ. 60-61
 2. მრავალგზისობის გამოხატვა აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის დიალექტებში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები – XXXI, თელავი, 2011, გვ. 39-40
 3. მრავალგზისობის გამოხატვა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები – XXXII, ქუთაისი, 2012, გვ. 62-63
 4. მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირის გამოხატვა კახურში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები- XXXIII, გორი, 2013, გვ. 60-62
 5. კახეთის 1812 წლის აჯანყების დოკუმენტები – კახური დიალექტის ისტორიის სანდო წყარო, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები (თანაავტორი გ. გოგოლაშვილი) – XXXIV, მესტია, 2014, გვ. 19-21
 6. კახური დიალექტის ზოგიერთი მორფოლოგიური თავისებურება კახეთის 1812 წლის აჯანყების დოკუმენტების მიხედვით, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXV, ბათუმი, 2015, გვ. 60-70
 7. შორენა ბორაშვილი-სტოიერის ინგლისურენოვან თარგმანის შესახებ (გოდერძი ჩოხელის რომანი ,,ადამიანთა სევდა“), გოდერძი ჩოხელი – შემოქმედება საზღვრების გარეშე – თბილისი, 2011, გვ. 70
 8. ფრაზეოლოგიზმი, როგორც სიტყვის განმარტების ერთ-ერთი საშუალება სულხან-საბას ,,სიტყვის კონაში“, არნოლდ ჩიქობავას საკითავები – XXII, სენაკი, გვ. 79-80
 9. მრავალგზისობის გამოხატვა თანამედროვე ქართულში (კ.გამსახურდიასა და მ. ჯავახიშვილის პროზის მიხედვით), არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები – XXIV, თბილისი, 2013, გვ. 59-60
 10. მსაზღვრელ-საზღვრულის გამოხატვა კახეთის 1812 წლის აჯანყების დოკუმენტების მიხედვით, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები – XXVI, თბილისი, 2015, გვ. 98-99
 11. ერთი ტიპის კაუზატივის ფორმათა წარმოებისათვის ქართული ენის კახური დიალექტის ქიზიყურ კილოკავში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, თბილისი, 2015, გვ. 62-63
 12. მრავალგზისობის გამოხატვის საშუალებები ნიკო ლორთქიფაიძის შემოქმეებაში, ნიკო ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები – თელავი, 2013, გვ. 37-38
 13. მეორე სუბიექტურისა და მესამე ობიექტური პირის ნიშნების გამოყენებისათვის შიო არაგვისპირელის თხზულებებში, ,,კლასიკოსთა გაკვეთილები“ შიო არაგვისპირელისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები – თელავი, 2014, გვ. 36-37
 14. საკუთარ სახელთა წარმოებისთვის ლევან გოთას მოთხრობების მიხედვით, თელავი, 2015, გვ. 48.
 15. მრავალგზისობის გამოხატვა შავშურ მეყველებაში,მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი“ – ბათუმი, 2012, გვ167-177
 16. III სერიის მწკრივთა წარმოება ,,ჩვენებურების ქართულში” (თანაავტორი ელენე თამაზაშვილი) , III საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი“ – თბილისი, 2014, გვ. 98-99 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში

  სერთიფიკატები:  

 1. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის სერთიფიკატი, თბილისი, 2012.                                                                                
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020