კაკაშვილი დიანა

Kakashvili _Diana

პირადი ანკეტა

CV

 

  1. პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

 

გვარი კაკაშვილი
სახელი დიანა
მამის სახელი ბადრი
ელ.ფოსტა d.kavkasieli@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

 

არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მთის კავკასიური ენების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

  1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა (ქვედარგი იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება) 2015 -დან დღემდე დოქტორანტი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კავკასიოლოგია 2009-2011 მაგისტრი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,კავკასიოლოგია 2005-2009 ბაკალავრი
თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი, ქრისტიანული ხელოვნების ისტორიის ფაკულტეტი 2007-2011 ბაკალავრი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD) 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი

სამუშაო გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2014 წლიდან არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მთის კავკასიურ ენათა განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი
2013-2015  გამომცემლობა ,,ანდაგი“, ჟრნალი ,,ტესტები აბიტურიენტებისათვის“, ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტების ავტორი.
2012-2013 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მთის კავკასიურ ენათა განყოფილება, სტაჟიორი
2011-2012 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში
2010-2011 ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, წყაროთმოცოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის სტაჟიორი

 

შრომათა სია  

სტატიები

 

კომპოზიტთა წარმოებისათვის წოვათუშურში, იკე XLIV, თბილისი, 2016;

 მასალები

 

  1. ,,კომპოზიტთა წარმოებისათვის წოვათუშურში“, ენათმეცნიერ კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები; თბილისი, 2015წ. 5-7 ნოემბერი; გვ. 27-28;
  2. ,,თავთან, გულთან და პირთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიზმები და იდიომატური გამოთქმები ქიზიყურში“, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXV. 2015წ.23-24 ოქტომბერი, ბათუმი, გვ. 22;
  3. ,, ‡  სუფიქსი  წოვათუშურში“, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI. თბილისი,  2015წ. 28 აპრილი – 1 მაისი, გვ.49-50;
  4. ,,ზოგი კომპოზიტის წარმოებისათვის წოვათუშურში“,  არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია. თბილისი, 2015წ. 22-24 დეკემბერი; გვ.11-12;
  5. სიტყვაწარმოების შესახებ წოვათუშურში, არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია.2015 წ.22-24 დეკემბერი,  თბილისი, გვ.36-37; 
  6. ს ფუნქციონირებისათვის ქიზიყურში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXIV, 2014წ. 3-4 ოქტომბერი, მესტია, გვ.27-28;
  7. შენიშვნები ძველი გავაზის (ახალსოფლის) ტოპონიმიკის შესახებ,ს ფუნქციონირებისათვის ქიზიყურში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXII, 2012წ. 16-17 ნოემბერი, ქუთაისი,  გვ.33-34;

         

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
,,ქართულ-კავკასიური ლექსიკონები ლინგვისტური კომენტარებით, ინდექსითა და საძიებლით“; შოთა რუსთაველის სახელობის სამეცნიერო ფონდი

(AR/243/2-132/14)

28.IV.2015 – 28.IV.2017. დამხმარე პერსონალი
 „ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი“ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო 2013-2014 წწ. ასისტენტი

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ) 

 

  1. ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის და მასალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020