სურმავა ნარგიზა

 

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი სურმავა
სახელი ნარგიზა
მამის სახელი გივის ასული
ელ.ფოსტა nargizasurmava@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

 

 

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართველური ენები  

 

1967-1972

ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი(საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PჰD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1999. 12. 21
დისერტაციის თემა ქვემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი № 002607

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2000_2016 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1988_1999 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მეცნიერი თანამშრომელი
1972_1987 ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახ. სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი

 

შრომათა სია

 

სტატიები, თეზისები, მასალები:

 1. და კავშირის სემანტიკურ-ფუნქციური დახასიათებისათვის.- (გადაცემულია დასაბეჭდად) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. 44.
 2. და კავშირის მიერთებითი ფუნქციისათვის ცოცხალ დიალექტურ მეტყველებაში.- არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, მასალები, 2016
 3. აჭარული კილო _ ბრუნებისა და უღლების პარადიგმები.- თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები (ავტორები: გ. გოგოლაშვილი, ნ. შარაშენიძე, გ. ცოცანიძე, ნ. ჭუმბურიძე), თბილისი, 2016, გვ. 761-783.
 4. და ნაწილაკის შესახებ (აჭარულისა და თურქეთის ქართული კილო-თქმების მიხედვით).- არნ. ჩიქობავას სახლობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, 2015
 5. ზოგიერთი ნაწილაკის სემანტიკურ-ფუნქციური დახასიათებისათვის ქართულში (აჭარულისა და თურქეთის ქართველთა მეტყველების მონაცემთა მიხედვით).- ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2015
 6. ქდკ-ს ავტომატური ანოტირების შედეგების ანალიზი (იმერული, აჭარული, კახური დიალექტების მასალის მიხედვით) (თანაავტორები:ც. კვანტალიანი, მ. კიკონიშვილი, მ. ბერიძე).- საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 2015“, თბილისი, 2015
 7. პროექტი „ქართული ენა საზღვარგარეთ – ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, ირანსა და აზერბაიჯანში“ (პრეზენტაცია) (თანაავტორები: ლ. ეზუგბაია, ლ. ეზუგბაია, ლ. ბაკურაძე, მ.ბარიხაშვილი).- საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 2015“, თბილისი, 2015
 8. ობიექტის მრავლობითობის წარმოებისათვის ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში.- იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLII, თბილისი, 2014
 9. ტექსტების უნიფიცირების პრობლემები ქართულ დიალექტურ კორპუსში (თანაავტორები: ლ. ბაკურაძე, მ. ბერიძე).- მე–7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ლინგვისტიკა მეცნიერებასა და განათლებაში“, სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი), 2014
 10. ობიექტის მრავლობითობის ვე(ე) მაწარმოებლის წარმომავლობისათვის ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში.- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, 2014-X
 11. -ვე ნაწილაკის უცნობი ფუნქციისათვის ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში.- არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXV, მასალები, 2014, IV
 12. როგორ არის წარმოდგენილი ქართველ ებრაელთა მეტყველება ქართულ დიალექტურ კორპუსში (თანაავტორი მ. ბერიძე).- საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველოს, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ებრაელები”, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 _ IX
 13. დიალექტური ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის შედგენის პრობლემისათვის (ლექსიკონის „ქართული ენის აჭარული დიალექტის იდიომატიკა“ მაგალითზე).- საერთაშორისო კონფერენცია “ლექსიკოგრაფი-2013”, ბელორუსია, გროდნო, 2013,10-13 აპრილი
 14. დიალექტური ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის შედგენის პრობლემისათვის (ლექსიკონის „ქართული ენის აჭარული დიალექტის იდიომატიკა“ მაგალითზე).- Vocabulum et Vocabularium -Lex 2013 სიტყვა და ლექსიკონი, 2013, გვ.: 104-106
 15. ქართული დიალექტური კორპუსი _ ფრაზეოლოგიის შესწავლის წყარო (თანაავტორები: მ.ბერიძე, ლ.ბაკურაძე, დ.ნადარაია).- კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში, თბილისი, 2013 (23-26 ოქტ.)
 16. ქართული დიალექტური კორპუსი _ შემადგენლობა და ტექსტების უნიფიცირების პრობლემები (თანაავტორები: ლ. ბაკურაძე, მ. ბერიძე).- საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, თბილისი, 2013
 17. ნიგალი _ 2012-2013.- არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2013
 18. ფრაზეოლოგიზმების შესწავლის აქტუალობა და ქდკ როგორც ქართული ფრაზეოლოგიის შესწავლის ბაზა.- II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012
 19. ენობრივი რეინტეგრაციის პროცესები ქართულ დიალექტურ დიასპორებში (ირანი, თურქეთი) (თანაავტორები: მ. ბერიძე, ლ. ბაკურაძე).- სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველო, ქ. გორი, 2012
 20. მურატ შაჰინის ელექტრონული ლექსიკონის „სასიტყვარის“ შესახებ.- II საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, მასალები, 2012
 21. დიალექტოლოგიური კორპუსული გამოცდილება და ქართული დიალექტური კორპუსი თანაავტორი მ. ბერიძე).- საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები 2011“, თბილისი, 2011
 22. დაკვირვებანი თურქეთის ეთნიკური ქართველების მეტყველებაზე (იმერხევის მეტყველება).- ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, თბილისი, 2011, გვ.: 200-221
 23. ლაზურის ინტერფერენციული გავლენა ჭოროხის ხეობის ქართულ მეტყველებაზე.- ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი II, ბათუმი, 2011, 73–78
 24. იმერხევის მეტყველებიდან.- ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, თბილისი, 2011, გვ.: 317-343
 25. ელექტრონული კორპუსი, როგორც ლექსიკოლოგიური ბაზა (თანაავტორები: მ. ბერიძე, ლ. ბაკურაძე, დ. ნადარაია ).- I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,საქართველო, ბათუმი, 2010
 26. ჩვენებურების მეტყველება როგორც სოციოლინგვისტური შესწავლის ობიექტი.- XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2010
 27. სახელთა ბრუნების პარადიგმები აჭარულში.- იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVIII, თბილისი, 2010
 28. სამხრულ-ქართული მეტყველების ლექსიკიდან: ხოშ ნაწილაკი.- ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბილისი, 2009, გვ.:196-202
 29. ქართული ლინგვისტური კორპუსი როგორც ლინგვისტური საკვლევი ინსტრუმენტი, (თანაავტორი მ. ბერიძე).- ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი, 2009
 30. “ჩვენებურების” ენობრივი პრობლემები.- წმ. ტბელ აბუსერიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველო, სხალთა, 2009
 31. ქართული დიალექტური კორპუსი როგორც საქართველოს ლინგვისტური და ეთნოსოციალური პორტრეტი (თანაავტორები: მ. ბერიძე, დ. ნადარაია).- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის Megaling-ის მასალები, 2009
 32. კორპუსის ლინგვისტიკის ძირითადი ცნებანი და მათთვის ქართული შესატყვისების შერჩევის ცდა.- ბუნებრივ ენათა დამუშავება, VI, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2008
 33. კვლავ მარტივი წინადადების მექანიზმის ცვლილების გამომწვევი ფაქტორების შესახებ ქართულში.-არნ. ჩიქობავასადმი მიძღვნილი კავკასიოლოგთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბილისი, 2008
 34. ხმოვანი ჩანაწერის ტრანსკრიფცია ქართულ დიალექტურ კორპუსში.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIX, თბილისი, 2008
 35. /რ/ ბგერის რეფლექსი ქვემოაჭარულსა და ლაზურში.- იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება, XXXVI, 2008, თბილისი, 185-191
 36. აჭარული; შოთა ნიჟარაძე; ჯემალ ნოღაიდელი.- ენციკლოპედია “ქართული ენა”, თბილისი, 2008
 37. ენობრივი და დიალექტური კონტაქტები (აჭარაში მოპოვებული უახლესი მასალების მიხედვით).- XXVII რესპ. დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2007
 38. სიტყვაფორმის მორფოლოგიური აღწერის შემუშავება დიალექტური ტექსტების კორპუსისათვის (თანაავტორები: მ. ბერიძე, ლ.ბაკურაძე, დ.ნადარაია).- ბუნებრივ ენათა დამუშავება, V კონფერენცია, თბილისი, 2007)
 39. დიალექტური მასალის ჩაწერის მეთოდიკისათვის.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მე-17, მასალები, თბილისი, 2006
 40. სამხრული მეტყველების ლექსიკიდან.- 26-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006
 41. /რ/ ბგერა ქვემოაჭარულში.- არნ. ჩიქობავას საკითხავები, მე-16, მასალები, თბილისი, 2005.
 42. “სხვა” სიტყვის სემანტიკური ნიუანსები სამხრულ–ქართულ დიალექტურ ქვესისტემებსა და ლაზურში.- საენათმეცნიერო ძიებანი, მე–16, თბილისი, 2004, გვ.: 189-198
 43. მან ნაცვალსახელის თავისებურება აჭარულში.- კრებული: ბესარიონ ჯორბენაძეს, თბილისი, 2003
 44. ყე ნაწილაკის ფუნქციისათვის ხონურ-სამტრედიულსა და აბაშურ თქმებში.- ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, მე-7, თბილისი, 1998
 45. „აქვს“ ზმნის უღლების თავისებურება აჭარულში.- ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, მე-6, თბილისი, 1996
 46. კირნათ-მარადიდული მეტყველების სინტაქსური თავისებურება.- დიალექტოლოგიური კრებული, თბილისი, 1991
 47. კირნათ-მარადიდული მეტყველების ერთი თავისებურების შესახებ.- იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 29-ე, თბილისი, 1990
 48. ზმნის პირთა რიცხვის აღნიშვნის ისტორიიდან.- იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, 28-ე, თბილისი, 1989
 49. პირთა მრავლობითობის აღნიშვნის საკითხისათვის აჭარულში.- დიალექტოლოგიური კრებული, თბილისი, 1989
 50. წარმომავლობის უსუფიქსო წარმოება მაჭახლის ხეობაში.- დიალექტოლოგიური კრებული, თბილისი, 1988
 51. ან-თემისნიშნიანი სტატიკური ზმნები სამხრეთ-დასავლურ კილოებში.- ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 1988
 52. ობიექტის რიცხვის გამოხატვის პრინციპისათვის ზოგ ქართულ კილოსა და ზანურში, მე-10 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1988
 53. ზოგიერთი თავისებური ლექსიკური ერთეული აჭარულში.- აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, მე-6, თბილისი, 1987
 54. სიტყვაწარმოების ზოგიერთი თავსებურება აჭარულში.- აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, მე-5, თბილისი, 1986
 55. სუბიექტისა და ობიექტის მრავლობითობის აღნიშვნისათვის აჭარულში, მე-8 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1986
 56. სიტყვაწარმოების შესახებ აჭარულში.- აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, მე-4, თბილისი, 1983
 57. წარმომავლობის -ურ და –არ სუფიქსებისათვის ქართულ დიალექტებში.- მე-4 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1984
 58. ეტიმოლოგიური დაკვირვებანი.- ახალგაზრდა მეცნიერ-ფილოლოგთა რესპუბლიკური კონფერენცია, თეზისები, 1982
 59. ადამიანთან დაკავშირებული ლექსიკა აჭარულში.- აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, მე-3, თბილისი, 1981
 60. ოდნაობითი ხარისხის წარმოების ერთი თავისებურების შესახებ აჭარულში.- მე-3 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1981
 61. მერისის ხეობის დარგობრივი ლექსიკიდან.- აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, მე-2, თბილისი, 1979
 62. აჭარულის სალექსიკონო მასალა.- აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, მე-2, თბილისი, 1979
 63. აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკიდან.- კრებ. აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, 1, თბილისი, 1976
 64. აჭარული დიალექტის ლექსიკიდან.- ჟურნ. ჭოროხი, ბათუმი, 1975 №3
 65. ხმოვნის განვითარება აჭარულში.- ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მე-14 სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბილისი, 1974

 

ელექტრონული გამოცემები

 

ჩვენებურების ქართული _ ლექსიკონი (მომზადდა სამი სალექსიკონო წყაროს ბაზაზე).- ქართული დიალექტური კორპუსი http://corpora.co/#/

აჭარული დიალექტური მასალები.- ქართული დიალექტური კორპუსი http://corpora.co/#/

აჭარული ტექსტების კოლექცია (თანაავტორები: მ.ცინცაძე, მ. ფაღავა).- ქართული დიალექტური კორპუსი http://corpora.co/#/

ნიგალური (ლივანური) ტექსტები.- ქართული დიალექტური კორპუსი http://corpora.co/#/

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი III _ ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზის შექმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  

 

2013.15.04 _2015.15.04.

 

ძირითადი შემსრულებელი

2. ქართული ენა საზღვარგარეთ  – ქართული დიალექტები და ლაზური თურქეთში, აზერბაიჯანსა და ირანში  

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

2011­­_2014  

ძირითადი შემსრულებელი

3. საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი – ქართული დიალექტური კორპუსი – II ეტაპი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009_2012  

ძირითადი შემსრულებელი

4. საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი – ქართველური დიალექტების ელექტრონული კორპუსი (I ეტაპი – ქართული ენის დიალექტები) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  

2006_2009

 

ძირითადი შემსრულებელი

5. სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის პროექტი, VolkswagenStiftung-ის ფონდი  

2006_2009

 

ძირითადი შემსრულებელი

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

ხელნაწერი კოლექციების და ბეჭდური გამოცემების კორპუსული რედაქტირება ქართული დიალექტური კორპუსისათვის: რ. თავდიდიშვილის ქუთაისელ ებრაელთა ქართული; ე. ნიკოლაიშვილის და მ. ძიძიშვილის გურული ტექსტების კოლექცია (მ. ბერიძესთან ერთად); თ. აბულაძის ზემოაჭარული ტექსტების კოლექცია; მ. ფაღავას და მ. ცინცაძის კლარჯული მასალები; ჯ. ნოღაიდელის ნარკვევები და ჩანაწერები_ტექსტები; შ. ნიჟარაძის ზემოაჭარულის თავისებურებანი (ტექსტები); შ. ძიძიგურის ქართული დიალექტოლოგიის მასალები; მ. ხახუტაიშვილის ქობულეთური კილოკავის მასალები (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით); შ. ფუტკარაძის ჩვენებურების ქართული_ტექსტები; მ. ფაღავას, მ. ცინცაძის და თ. შიოშვილის შავშური მასალები; ა. მარტიროსოვის ქართული ენის ჯავახური დიალექტი_ტექსტები (მ. ბერიძესთან ერთად).

 

საველე შემკრებლობითი საქმიანობა: თურქეთში (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 წწ.); აჭარაში _ 2012 წ.; საინგილოში _ 2008 წ.; ქვემოიმერეთში (1987, 2007 წწ.), ზემოიმერეთში (1989), გურიაში (1987, 2006 წწ. ), მესხეთში (1985).

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019