ომიაძე სალომე

 Omiadze_Salome

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ომიაძე
სახელი სალომე
მამის სახელი თენგიზის ასული
ელ.ფოსტა salomiadze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 განათლება

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ქართველურ ენათა განყოფილება; არნ. ჩიქობავას სახელობის პირველი სტიპენდიატი 1986-1991 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (დიპლომი TB-I #084962)
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალი ქართული ენის კათედრა 1991-1994 ასპირანტი
თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალი ქართული ენის კათედრა 2004-2006 დოქტორანტი

 სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 7.06.1995
დისერტაციის თემა სიტყვათა სემანტიკური ჯგუფები და „შეუძლებელი შეხამებანი“ თანამედროვე პოეზიის ენაში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი დიპლომი # 000762
დისერტაციის დაცვის თარიღი 26.12.2006
დისერტაციის თემა ქართული დისკურსის ლინგვოკულტურულ შემადგენელთა სტრუქტურა, სემანტიკა და ფუნქციონირება
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი დიპლომი # 001784

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1991-2016 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:

1991-1994 – ახალი ქართული ენის კათედრის ასპირანტი;

1995-1997– ახალი ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი;

1997-2006 – ახალი ქართული ენის კათედრის დოცენტი (2001

წელი – დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება, ატესტატი

გა # 0000634);

2006 წლის 1.09-დან დღემდე – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი

1993-1995 ეგზიუპერის სახელობის ქართულ-ფრანგული კოლეჯი; ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1995-1996 სატელევიზიო სტუდია „აუდიენცია“; სტილისტ-რედაქტორი
2004-2009 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი(GIPA):

2004-2007 – მიწვეული ლექტორი;

2007-2009 – სრული პროფესორი

2008-2016 კავკასიის უნივერსიტეტი, მიწვეული ლექტორი
2011-2016 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი:

2011-2015 – ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი;

2015-2016 – ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 შრომათა სია

 

წიგნები:

 1. ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი (ავტორ-შემდგენელთა ჯგუფი), თბ., 2002, 270 გვ.
 2. ქართული ენის სამყარო (ა. არაბული, ს. ომიაძე, მ. უთურგაიძე), მოსწავლის წიგნი, სახელმძღვანელო მეექვსეკლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბ., 2003, 117 გვ.
 3. ქართული ენის სამყარო (ა. არაბული, ს. ომიაძე, მ. უთურგაიძე), მოსწავლის რვეული მეექვსეკლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბ., 2003, 72 გვ.
 4. ქართული ენის სამყარო (ა. არაბული, ს. ომიაძე, მ. უთურგაიძე), მასწავლებლის წიგნი (მეექვსე კლასი), ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, თბ., 2003, 57 გვ.
 5. ქართული დისკურსის კულტუროლოგიური პარადიგმა, თბ., 2009, 206 გვ.
 6. ქართული ენა, მოსწავლის რვეული მეექვსეკლასელთათვის, „სწავლანი“, თბ., 2011, 75 გვ.
 7. „ენობრივ შეცდომათა ლექსიკონი“ (ავტორ-შემდგენელთა ჯგუფი), http://www.lingua.ge/pages/enobriv–shecd/site/index.php, 2011.
 8. ქართული ენა – სასწავლო მასალები არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის, მწვრთნელის სახელმძღვანელო, I ნაწილი (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი), თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2012, 199 გვ.
 9. ქართული ენა – სასწავლო მასალები არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის, მსმენელის სამუშაო რვეული, I (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი), თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2012, 125 გვ.
 10. ქართული ენა – სასწავლო მასალები არაქართულენოვან მასწავლებელთათვის, მწვრთნელის სახელმძღვანელო, II (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი), თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2012, 352 გვ.
 11. ქართული ენა – სასწავლო მასალები არაქართულენოვან მასწავლებელთათვის, მსმენელის სამუშაო რვეული, II (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი), თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2012, 292 გვ.
 12. ჩვენი სამყარო I – საგანმანათლებლო რესურსების ნაკრები (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი): 8 ორიგინალური მოთხრობა 3 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდთათვის; სახელმძღვანელო 3 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტებისათვის, 58 გვ.; 8 მოდული ( I – 42 გვ., II – 40 გვ., III – 40 გვ., IV – 36 გვ., V – 42 გვ., VI – 44 გვ., VII – 56 გვ., VIII – 44 გვ.), თბილისი, 2016.
 13. ჩვენი სამყარო II – საგანმანათლებლო რესურსების ნაკრები (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი): 8 ორიგინალური მოთხრობა 4 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდთათვის; სახელმძღვანელო 4 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტებისათვის, 63 გვ.; 8 მოდული ( I – 45 გვ., II – 40 გვ., III – 42 გვ., IV – 36 გვ., V – 41 გვ., VI – 44 გვ., VII – 56 გვ., VIII – 58 გვ.), თბილისი, 2016.
 14. ჩვენი სამყარო III – საგანმანათლებლო რესურსების ნაკრები (ს. ომიაძე, თ. ჯაყელი): 8 ორიგინალური მოთხრობა 5 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდთათვის; სახელმძღვანელო 5 წლის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოზარდებთან მომუშავე სპეციალისტებისათვის, 74 გვ.; 8 მოდული ( I – 40 გვ., II – 38 გვ., III – 40 გვ., IV – 36 გვ., V – 40 გვ., VI – 45 გვ., VII – 56 გვ., VIII – 61 გვ.), თბილისი, 2016.

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. დანართი, როგორც პერიფრაზი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1994, გვ. 23-25.
 2. სიტყვათა „შეუძლებელი შეხამებანი“ თანამედროვე პოეზიის ენაში. – თსუ-ის ფილ. ფაკ.-ის სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1995, გვ. 88-89.
 3. ექსპრესემა ქარი ქართულ პოეზიაში. – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების II სამეცნიერო კონფერენცია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1995, გვ. 24.
 4. მეტაფორა არამხატვრულ ენაში. – თსუ-ის ფილ. ფაკ.-ის სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1996, გვ. 66-67.
 5. სიტყვა კონტექსტთა პარადიგმაში. – თსუ-ის ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა და ასპირანტთა კონფერენცია, პროგრამა, თბ., 1996.
 6. ლექსიკური დაპირისპირებანი მხატვრულ მეტყველებაში. – თბილისის           უნივერსიტეტის შრომები, ტ. I, თბ., 1997, გვ. 19-24.
 7. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური
 8. სიტყვა კონტექსტთა პარადიგმაში. – თსუ-ის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი პირველი, თბ., 1997, გვ. 44-48.
 9. პოლისემიის, ომონიმიისა და პარონიმიის ფუნქციები მხატვრულ ტექსტში (ტარიელ ჭანტურიას პოეზიის მიხედვით). – ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეთერთმეტე, თბ., 1998, გვ. 207-228.
 10. ლიტოტესის სტრუქტურის, ფუნქციისა და პრაგმატიკული ასპექტისათვის არამხატვრულ მეტყველებაში. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1998, გვ. 54-56.
 11. ყოფითი რიტორიკის ერთი პერიფრაზული სახეობის შესახებ. – თსუ-ის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეოთხე, თბ., 2000, გვ. 43-48.
 12. შედარება, როგორც მკვიდრ შესიტყვებაში სიტყვათა დაკავშირების სემანტიკური საფუძველი. – არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XI, მასალები, თბ., 2000, გვ. 45-46.
 13. ექსპრესიული პერიფრაზი, როგორც დენოტატიური იგივეობა. – თსუ-ის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეხუთე, თბ., 2001, გვ. 3-14.
 14. კონტექსტთა პარადიგმა და ენობრივი შემოქმედება. – თსუ-ის კრებული – შოთა ძიძიგური 90, თბ., 2002, გვ. 61-70.
 15. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეული – ლინგვოკულტუროლოგიურ კვლევათა ფუნდამენტური წყარო. – ქართველურ ენათა სტურქტურის საკითხები, ტ. IX, თბ., 2005, გვ. 210-219.
 16. ანა კალანდაძის პოეტური დისკურსის ეროვნული იდენტიფიკაციისათვის. – იკე, ტ. XXXV, თბ., 2005, გვ. 20-49.
 17. თარგმანის ადეკვატურობის შესახებ კოგნიტიური მიდგომის თვალსაზრისით. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, თბ., 2004-2005, გვ. 276-281.
 18. ქართული ეროვნული დისკურსის სპეციფიკისათვის. – ქართველოლოგიური კრებული, IV, თბ., 2005, გვ. 72-75.
 19. „ენობრივი პიროვნების“ ცნებისათვის. – საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, თბ. 2006, გვ. 172-178.
 20. უცხო სიტყვა – უცხო მენტალობა ეროვნულ დისკურსში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, თბ., 2006, გვ. 215-229.
 21. On Invective in Georgian Discourse. – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, 174, № 1, თბ., 2006, გვ. 193-195.
 22. უცხო სიტყვით მანიპულირების შემთხვევები ქართულ დისკურსში. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 7, ქუთაისი, 2006, გვ. 20-27.
 23. საწუთრო, სოფელი, წუთისოფელი. – თსუ-ის ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 2006.
 24. ჟარგონი თანამედროვე ქართულ დისკურსში. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 6, ქუთაისი, 2007, გვ. 3-9.
 25. სიტყვიერი აგრესია და ობსცენური ლექსიკა. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 7, ქუთაისი, 2007, გვ. 3-16.
 26. ეროვნულ და კომუნიკაციურ ცნობიერებათა ურთიერთმიმართებისათვის. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 8, ქუთაისი, 2007, გვ. 46-50.
 27. სტერეოტიპი და ეტალონი ეროვნულ კულტურაში. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 9, ქუთაისი, 2007, გვ. 55-60.
 28. ქართული ენობრივი ცნობიერების ერთი კომპონენტის შესახებ. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 11, ქუთაისი, 2007, გვ. 48-50.
 29. პრიმორდიალისტები და კონსტრუქტივისტები ენის როგორც იდენტობის ფაქტორის შესახებ. – კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბ., 2007, გვ. 135-137.
 30. О «содержательной разности» языков. – IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». Тезисы докладов. Москва. 27- 30 сентября 2007 г. С. 313.
 31. ეროვნულ-კულტურული კონცეპტები: „ბედი“, „წუთისოფელი“. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 5, ქუთაისი, 2008, გვ. 10-32.
 32. ქართული დისკურსის ეროვნულ-სპეციფიკური კომპონენტების სწავლებისათვის. – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია – ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები: სწავლა, სწავლება და შეფასება, თბ., 2008.
 33. ინტენსივობის გამომხატველი ენობრივი საშუალებები. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილესადმი), თეზისები, თბ., 2008, გვ. 162-163.
 34. ბუნებრივი ენა და კულტურა – ერის ცოცხალი მეხსიერება. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, IV, თბ., 2008, გვ. 70-75.
 35. გამოსახატავის ინტენსივობა და ინტენსიური გამოხატვა ქართულში. – გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, № 8-12, ქუთაისი, 2008, გვ. 32-38.
 36. ქართული ენის უნივერსალურ-კულტურული და ეროვნულ-კულტურული განზომილებანი და მათი ურთიერთმიმართება პოეტურ დისკურსში. –საერთაშორისო კონფერენცია – ენა და კულტურა: ინტერდისციპლინარული და ინტერპარადიგმული პერსპექტივები, ილ. ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2008.
 37. ენის შესწავლა ფართო სოციოკულტურულ კონტექსტში. – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები (მიძღვნილი აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 110 წლისთავისადმი), მასალები, თბ., 2008, გვ. 325-326.
 38. სტილისტიკური დარღვევა-უზუსტობანი ენობრივ შეცდომათა ელექტრონული ლექსიკონის ერთეულებად. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია (მიძღვნილი სულხან-საბა ორბელიანის დაბადების 350-ე წლისთავისადმი), მასალები, თბილისი, 2008, გვ. 131-132.
 39. დისკურსის დეფინიციათა ანალიზი. – წახნაგი – ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, № 1, თბილისი, 2009, გვ. 70-80.
 40. ახალგაჩენილ ზედსართავ სახელთა შესახებ. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი გრიგოლ კიკნაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი), თეზისები, თბილისი, 2009, გვ. 20.
 41. კონცეპტის ცნება ლინგვოკულტუროლოგიაში. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, V, თბ., 2009, გვ. 158-163.
 42. გაგების პრობლემისათვის საკომუნიკაციო აქტში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIX, თბ., 2009, გვ. 165-170.
 43. სტილისტიკური შეცდომის კვალიფიკაციისათვის. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIX, თბ., 2009, გვ. 171-175.
 44. -ად/-დ მაწარმოებლის სიტყვათწარმომქმნელი ფუნქციის გააქტიურება   თანამედროვე მასმედიის ენაში. – იკე, ტ. XXXVII, თბ., 2009, გვ. 163-167.
 45. პრეზენტემა როგორც დისკურსული ერთეული. – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საიუბილეო კონფერენცია (მიძღვნილი კორნელი დანელიას დაბადების 75 წლისთავისადმი), თბილისი, 2009.
 46. რა აცვიათ „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟებს. – მოგითხრობთ „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ, წიგნი № 2, თბ., 2009, გვ. 193-197.
 47. სამეტყველო კომუნიკაციის სტრატეგიები გენდერპოეტიკური რაკურსით. –არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXI, მასალები, თბილისი, 2010, გვ. 53-55.
 48. კონცეპტი „ქართული ენა“ მუხრან მაჭავარიანის პოეტურ დისკურსში. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი) „ქართული ენის ისტორია და დღევანდელობა. აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 2010.
 49. პრეზენტემა როგორც დისკურსული ერთეული. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, I (ეძღვნება პროფესორ კორნელი დანელიას დაბადებიდან 75-ე წლისთავს), თბ., 2010, გვ. 140-147.
 50. ერთი გენდერული სტერეოტიპის შესახებ პოეზიის ენაში (ანა კალანდაძე, მუხრან მაჭავარიანი). – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, VII, თბ., 2010, გვ. 109-118.
 51. გენდერის ცნება ფსიქოლოგიასა და ლინგვისტიკაში. – იკე, ტ. XXXVIII, თბ., 2010, გვ. 106-112.
 52. კონცეპტი „ქართული ენა“ მუხრან მაჭავარიანის პოეტურ დისკურსში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXI, თბ., 2010, გვ. 132-136.
 53. „ქართული ხასიათის“ კონცეპტისათვის (20-იანი წლების ესეთა დისკურსის მასალაზე). – I საერთაშორისო კონფერენციის – „ენა და კულტურა“ – შრომები, ქუთაისი, 2010, გვ. 308-311.
 54. კონცეპტთა ლექსიკონის მნიშვნელობისათვის ენის ინტეგრალური აღწერისას. – I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2010, გვ. 113-114.
 55. ღირებულებითი პარადიგმა სოციალურ-კულტურული ანთროპოლოგიის თვალსაზრისით. – კავკასიოლოგიური ძიებანი, № 2, თბილისი, 2010, გვ. 232-240.
 56. ბახტინის, კრისტევასა და ჰირშის კონცეფციები და თანამედროვე ტექსტი (გ. დოჩანაშვილის „ორნი აქა, იქა“). – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IV სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2010, გვ. 69.
 57. ბახტინის, კრისტევასა და ჰირშის კონცეფციები და თანამედროვე ტექსტი. – „წახნაგი“ – ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული, № 3, თბ., 2011, გვ. 208-215.
 58. ყოფის სემიოტიკის საკითხისათვის. – სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010.
 59. ყოფის სემიოტიკის საკითხისათვის. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, IX, თბ., 2011, გვ. 150-157.
 60. ღირებულებითი პარადიგმა სოციალურ-კულტურული ანთროპოლოგიის თვალსაზრისით. – კავკასიოლოგთა მეორე საერთაშორისო კონგრესი, მასალები, თბილისი, 2010, გვ. 112-114.
 61. „სავსებით“, „სრულიად“, „აბსოლუტურად“ თანამედროვე მედიადისკურსში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი), თბილისი, 2011.
 62. ლინგვოკულტურული ინფორმაცია აკაკი შანიძის მემკვიდრეობაში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი აკაკი შანიძის დაბადების 124-ე წლისთავისადმი), თბილისი, 2011.
 63. ლინგვოკულტურული ინფორმაცია აკაკი შანიძის მემკვიდრეობაში. – „ქართველოლოგია“, № 3, თბ., 2011, გვ. 52-56.
 64. კონცეპტი „ქართული ხასიათი“ მუხრან მაჭავარიანის პოეტურ დისკურსში. –თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის V სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლის იუბილესადმი), თბილისი, 201
 65. პუნქტუალურობა, როგორც დროის კონცეპტის ერთ-ერთი შემადგენელი. –სემიოტიკის მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია „დრო ენასა და კულტურაში“, ქუთაისი, 2011.
 66. პუნქტუალურობა, როგორც დროის კონცეპტის ერთ-ერთი შემადგენელი. –სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, X, თბ., 2011, გვ. 77-80.
 67. ტყუილის ენობრივი მექანიზმები. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი), მასალები, თბილისი, 2011, გვ. 95-96.
 68. ღირებულებითი კონცეპტები მუხრან მაჭავარიანის პოეტურ დისკურსში. – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, მუხრან მაჭავარიანისადმი მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის V სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2011.
 69. ღირებულებითი კონცეპტები მუხრან მაჭავარიანის პოეტურ დისკურსში. –კრებული ლექსმცოდნეობა, IV, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბ., 2011; გვ. 74-85.
 70. ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების დისტანციური   რეკომენდაციები საზღვარგარეთ არსებული საკვირაო სკოლების პედაგოგთათვის. –საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, მასალები, თბილისი, 2011, გვ. 103-105.
 71. კონცეპტი „სუფთა“, როგორც ქართული ლინგვოკულტურული კოდის ერთეული. – ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება (მიძღვნილი აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი), თბილისი, 2011, გვ. 136-137.
 72. უგულებელმყოფელი კომუნიკატივები დიალოგურ დისკურსში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკადემიკოს შოთა ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი), თბილისი, 2011.
 73. ჟურნალისტურ სათაურთა პრაგმატიკა. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი), თბილისი, 2011.
 74. ჟურნალისტურ სათაურთა პრაგმატიკა. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, XI, თბ., 2012, გვ. 232-241.
 75. ტიპაჟი, როგორც ლინგვოკულტურული კონცეპტის ნაირსახეობა. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტიტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი), თბილისი, 2012.
 76. „აბადია“, „გააჩნია“, „მოეპოვება“, „მოეძევება“ თანამედროვე მედიადისკურსში. –თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. აკ. შანიძის დაბადების 125-ე წლისთავისადმი), თბ., 2012.
 77. ლინგვოკულტურული სივრცის ანთროპომორფულობის ერთი საკითხისათვის. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIII, მასალები, თბილისი, 2012, გვ. 60-61.
 78. გზა – ემბლემა, ალეგორია, სიმბოლო. – სემიოტიკის მესამე სამეცნიერო კონფერენცია „გზა ენასა და კულტურაში“, თელავი, 2012.
 79. გზა, როგორც ლინგვოსემიოტიკური ნიშანი. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, XII, თბ., 2012, გვ. 81-85.
 80. უგულებელმყოფელი კომუნიკატივები დიალოგურ დისკურსში. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, II (ეძღვნება აკადემიკოს შოთა ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავს), თბ., 2012, გვ. 153-158.
 81. „კავკასიური მენტალიტეტის“ საკითხისათვის. – პროფ. ვალეხ ჰაჯილარის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის –კავკასიიის ხალხთა ფოლკლორი და ლინგვოკულტუროლოგია – მასალები, ბაქო, 2012, გვ. 430-433.
 82. К вопросу «Кавказского менталитета». – Фольклор и лингвокультурология народов Кавказа (Материалы международного научного симпозиума, посвященного памяти профессора Валеха Гаджилара – Тбилиси, 18-21 апреля 2012 г.). Баку. «Элм ве техсил». 2012. С. 430-433.
 83. ადამიანის ცნებასთან დაკავშირებულ სიტყვათა იდეოგრაფიული ლექსიკონი (გ.კვარაცხელია, ს. ომიაძე, ლ. ვაშაკიძე). – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2012, გვ. 99-100.
 84. ოფიციალური სტუმრობის აღმნიშვნელ გამოთქმათათვის თანამედროვე მასმედიის ენაში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია (მიძღვნილი გიორგი ახვლედიანის დაბადების 125-ე წლისთავისადმი), თბილისი, 2012.
 85. კონცეპტი „საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი“. – II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „ენა და კულტურა“– შრომები, ქუთაისი, 2013, გვ. 362-367.
 86. კონცეპტ „ქართული ენის“ ნომინაციური ველი. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი ქართული ენის დღისადმი), თბილისი, 2013.
 87. დისკურსული კომპეტენციის დეფიციტი პოლიტიკურ რიტორიკასა და მასმედიის ენაში. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXIV, მასალები, თბილისი, 2013, გვ.40-41.
 88. დისკურსული კომპეტენციის დეფიციტი პოლიტიკურ რიტორიკასა და მასმედიის ენაში. – იკე, ტ. XLI, თბილისი, 2013, გვ. 138-143.
 89. პირადი სივრცის პროექცია ქართულ ლინგვოკულტურაში. – სემიოტიკის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია (მიძღვნილი ზურაბ კიკნაძის 80 წლის იუბილესადმი), თბილისი, 2013.
 90. პირადი სივრცის პროექცია ქართულ ლინგვოკულტურაში. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, XIII, თბილისი, 2013, გვ. 81-86.
 91. სემიოტიკური სიმჭიდროვე და რეგიონული კონცეპტოსფერო. – კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი (მიძღვნილი კავკასიურ ენათა კათედრის დაარსების 80 წლისთავისადმი), მასალები, თბილისი, 2013, გვ. 83-84; 257-258სემიოტიკური
 92. სიმჭიდროვე და რეგიონული კონცეპტოსფერო. – კავკასიოლოგიური ძიებანი, № 5, თბილისი, 2013, გვ. 112-117.
 93. პერიფერიული კომუნიკაციური პრაქტიკის ცენტრალიზაციის ტენდენცია. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VII სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია (მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150-ე წლისთავისადმი), თბილისი, 2013.
 94. ადამიანის სახის აღმწერ მყარ შედარებათა ფორმობრივ-სემანტიკური ანალიზი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2013, გვ. 30-31.
 95. ლექსემა „ტერმინის“ ხმარებისათვის. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კონფერენცია „ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე“, თბილისი, 2013.
 96. ლექსემა „ტერმინის“ ხმარებისათვის. – ქართული ტერმინოლოგიის საკითხები, I, თბილისი, 2014, გვ. 136-140.
 97. სხვადასხვა იდენტობის დეკლარირება მხატვრულ დისკურსში. – საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია „ევროპული ღირებულება და იდენტობა“,თეზისები, თბილისი, 2014, გვ. 27-28.
 98. ერთი საბაზისო ემოციის ენობრივი ობიექტივაციისათვის. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია (მიძღვნილი პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი), თბილისი, 2014.
 99. ანა კალანდაძის პოეტური დისკურსის ეროვნული იდენტიფიკაციისათვის. –კრებული „ანას – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი“, თბილისი, 2014, გვ. 155-205.
 100. გენდერული სტერეოტიპების შესახებ პოეზიის ენაში (ანა კალანდაძე, მუხრან მაჭავარიანი). – კრებული „ანას – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი“, თბილისი, 2014, გვ. 206-227.
 101. მეტაფორა – ტაქსონომიური შეცდომა. – სემიოტიკის მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია: სამყარო მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო, თბილისი, 2014.
 102. მეტაფორა – ტაქსონომიური შეცდომა. – სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, XIV, თბილისი, 2014, გვ. 41-45.
 103. ლექსიკონი როგორც საკითხავი. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის სხდომა (მიძღვნილი დოც. ოთარ ურიდიას ხსოვნისადმი), თბილისი, 2014.
 104. ლექსიკონი როგორც საკითხავი. – იკე, ტ. XLII, თბილისი, 2014, გვ. 170-174.
 105. ტერმინოლოგიური სინონიმებიდან ტერმინოლოგიურ პარონიმებამდე. – თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია II“ (მიძღვნილი როგნედა ღამბაშიძის ხსოვნისადმი), თბილისი, 2014.
 106. კოგნიტიურ კონცეპტთა და ენობრივ მოდელთა შეუსაბამობის შესახებ. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი), თბილისი, 2014.
 107. კოგნიტიურ კონცეპტთა და ენობრივ მოდელთა შეუსაბამობის შესახებ. –    ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეთოთხმეტე, თბილისი, 2014, გვ. 133-138.
 108. ნდობისა და უნდობლობის სიგნალები ლინგვოპრაგმატიკული თვალსაზრისით. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXV, მასალები, თბილისი, 2014, გვ. 50-51.
 109. კონცეპტ „ქართული ენის“ ნომინაციური ველი. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, III, თბილისი, 2015, თსუ-ის გამომცემლობა, გვ. 133-141.
 110. მსაზღვრელიან კომპოზიტთა ნაირგვარი დაწერილობის შესახებ. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი), თბილისი, 2015.
 111. „გრამატიკა – აკაკი შანიძე“ – ასოციაციური წყვილი ქართულ ლინგვოკულტურაში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. აკ. შანიძის დაბადების 128-ე წლისთავისადმი), თბ., 2015.
 112. არნოლდ ჩიქობავას სამეცნიერო დისკურსის პრაგმატიკული თავისებურებანი. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 74-75.
 113. არნოლდ ჩიქობავას სამეცნიერო დისკურსის პრაგმატიკული თავისებურებანი. – იკე, ტ. XLIII, თბილისი, 2015, გვ. 147-151.გრამატიკალიზაციის თანმხლები სემანტიკური და მორფოსინტაქსური თავისებურებანი. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის IX სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია (მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი), თეზისები, თბილისი, 2015, გვ. 41.
 114. ძირი – გრამატიკულად დაუშლელი ლექსიკური აბსტრაქცია. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი – იბერიულ-კავკასიურ ენათა ფუძისა და ძირის სტრუქტურის საკითხები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 51.
 115. ქართველური ლინგვოკულტუროლოგიის ამოცანები. – I საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი – ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქო, მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 115, 274.
 116. მოქმედებითი ბრუნვის სემანტიკურ-პრაგმატიკული თავისებურებანი თანამედროვე ქართულში. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 25.
 117. ორმაგი კოდირების შემთხვევების შესახებ დაწყებითი კლასების სახელმძღვანელოებში. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2015.
 118. აკაკი წერეთელი მოსაფრთხილებელი ლექსიკისა და უმართებულო ფორმების შესახებ. – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა (მიძღვნილი აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175 და გარდაცვალებიდან 100 წლის იუბილესადმი), მასალები, თბილისი, 2015, გვ. 130-131.
 119. სტრატეგიულ-ენობრივი შეცდომები დაწყებითი კლასების სახელმძღვანელოებში. – თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია III“, თბილისი, 2015.
 120. ერთი სუფიქსის პრაგმატიკული ველის შესახებ თანამედროვე ქართულში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი), თბილისი, 2016.
 121. უარყოფითი ნაწილაკებით ნაწარმოებ მიმღეობათა სტილისტიკური ფუნქციის შესახებ. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის საჯარო სხდომა (მიძღვნილი აკად. აკ. შანიძის დაბადების 129-ე წლისთავისადმი), თბილისი, 2016.
 122. პერსონიფიკაციით შეპირობებული ლექსიკურ-გრამატიკული ძვრები. –აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება, თეზისები, თბილისი, 2016, გვ. 29-30.
 123. სიმცირის გამომხატველ ერთეულთა ლინგვოკულტურული ველი. – არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, მასალები, თბილისი, 2016, გვ. 46-47.
 124. Некоторые современные тенденции грузинского дис­курса как социальная проблема. – Международная научно-методическая конференция «Диалог культур стран Великого Шелкового пути». Материалы. Эрзурум, Турция. 5-6 мая 2016 года. С. 439-442.
 125. სარწმუნოებრივი შრე პარემიულ ერთეულთა შინაფორმაში. – პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, თეზისები, თბილისი, 2016, გვ. 28.
 126. ერთი ახალი ტენდენციის შესახებ თანამედროვე ქართულ სამეცნიერო დისკურსში. – თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის X სამეცნიერო საფაკულტეტო კონფერენცია (მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი), თბილისი, 2016.

 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 დიდაქტიკური ბარათების შექმნა მწვრთნელთათვის (პროგრამა „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“) სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი“; ხელშეკრულება # 06-01/413 2012 ექსპერტი
2 ქართული ჟესტური ენისა და ქართული  წერითი                                            მეტყველების  სწავლების ბილინგვური სტანდარტი პროგრამა Save the Children International   პროექტის/ხელშეკრულების № –   SCI-ის პროექტი PWD; კონტრაქტი # 111A58481

 

2012 ლინგვისტი
3 დაწყებითი საფეხურის ყრუ და სმენადაქვეითებულ მოსწავლეთა სახელმძღვანელოები პროგრამა Save the Children International   პროექტის/ხელშეკრულების № –   SCI-ის პროექტი PWD; კონტრაქტი # 111A58481

 

2012 ლინგვისტი
4 პროგრამა –   ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და მონიტორინგი (დამტკიცებული განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 2 მაისის # 180 ბრძანებით) ქვეპროგრამა – ბილინგვური სწავლების დანერგვის ხელშეწყობა არაქართულენოვან სკოლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2013 ენათმეცნიერი
5 „კითხვა უკეთესი მომავლისათვის“ USAID − ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2014 ლინგვისტი
6 „კითხვა უკეთესი მომავლისათვის“ USAID − ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2015 ექსპერტ-ლინგვისტი
7 „ერთად 21-ე საუკუნეში“ USAID − ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 2015 ექსპერტ-ლინგვისტი
8 პროგრამა „ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და მონიტორინგი“, ქვეპროგრამა „ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2015 წიგნიერების ექსპერტი
9 „ჟესტური ენის სწავლების ხელშეწყობა“ სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

(ხელშეკრულება N 01-01-1299)

2015 სმენის დარღვევის მქონე პირთა განათლების სპეციალისტი

 სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

რედკოლეგიათა წევრობა:

 

 1. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი პირველი, თბილისი, 1997.
 2. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეორე, თბილისი, 1998.
 3. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მესამე, თბილისი, 1999.
 4. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეოთხე, თბილისი, 2000.
 5. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეხუთე, თბილისი, 2001.
 6. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეექვსე, თბილისი, 2002.
 7. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეშვიდე, თბილისი, 2003.
 8. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მერვე, თბილისი, 2004.
 9. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები, თბილისი, 2010

                                                                                               

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019