ქაროსანიძე ლია

L Qarosanidze

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ქაროსანიძე
სახელი ლია
მამის სახელი იურის ასული
ელ.ფოსტა l.karosanidze@gmail.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: თსუ არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების ხელმძღვანელი

 

  განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1982-1987 ფილოლოგი, კლასიკური ენების სპეციალისტი

 

 სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2006
დისერტაციის თემა ძველი ქართული გრამატიკული ტერმინების ისტორია და ბერძნული წყაროები
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 001760

  

სამუშაო გამოცდილება

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

1987-1990 «ვეფხისტყაოსნის“ აკადემიური ტექსტის დამდგენი კომისია, ლაბორანტი
1990-1995 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ლაბორატორია, ლაბორანტი
1995-2006 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
2006-დღემდე არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების ხელმძღვანელი

  

შრომათა სია

წიგნები:

 1. დიონისიოს თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნება“ და ძველი ქართული გრამატიკული აზროვნება“ – მონოგრაფია, ივანე ჯავახიშვილი სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამა „ლოგოსი“ – პუბლიკაციები და ღონისძიებები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში, 187 გვ. (ქართული ენაზე, ინგლისური რეზიუმეთი). 1998, მეორე გამოცემა – 2000;
 2. ნარკვევემი ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიაში (მასალები ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიული ლექსიკონისათვის), ნაკვეთი I, 75 გვ. თბ., 2006;
 3. ძველი ქართული გრამატიკული აზროვნების ერთი მონაკვეთის ისტორიისათვის (XVII საუკუნის I ნახევარი -XVII საუკუნის II ნახევაი), 55 გვ., თბ., 2006.

სტატიებიმასალებიმოხსენებები:

 1. სახელი და მისი კატეგორიები დიონისიოს თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნებაში“, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XXXII, 1993 გვ. 10-13;
 2. ზოგი ძველი ქართული გრამატიკული ტერმინის შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, 1995, 1-4, გვ. 190-196);
 3. სიტყვა კათაკმეველის ისტორიისათვის, ეტიმოლოგიური ძიებანი, VI, 1995, გვ. 158-162;
 4. დიონისიოს თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნება“ და ძველი ქართული გრამატიკული აზროვნება“, ლინგვისტიკის ისტორიის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია, პარიზი, თეზისები, 1998 (ინგლისურ ენაზე);
 5. ტერმინ შემასმენელობითისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, 1998 (მასალები)
 6. ბერძნული Αιτιατικη, ლათინური Accusativus-ი, ქართული შემასმენელობითი – ივანე ჯავახიშვილი სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ჟურნალი ΑΝATΕΣΙΣ ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, აკადემიკოს თინათინ ყაუხჩიშვილის საიუბილეოდ, პროგრამა „ლოგოსი“, 1999, თბილისი, გვ. 268-274;
 7. ძველი ქართული გრამატიკული ტერმინების ლექსიკონისათვის, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XIII, (მასალები), 2002.
 8. ქართულ-იტალიური ლექსიკონის შესახებ, ლინგვისტიკის ისტორიის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია, ბრაზილია, თეზისები 2002 (ინგლისურ ენაზე);
 9. 1736 წლის ხელნაწერი ერთი გრამატიკული ხასიათის სქოლიოს შესახებ, საქართველოს აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VIII, გამომცემლობა „ქართული ენა“, 2003;
 10. შემასმენელობითი ბრუნვის ფუნქციისა და სახელწოდებისათვის ანტონ კათალიკოსის გრამატიკაში, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, #9, 2003, გვ. 39-49;
 11. ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, XIVთბ., გვ 115-120
 12. ტერმინისათვის ზმნა, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XV, 2004
 13. ტერმინ ასოს მნიშვნელობისათვის ანტონ პირველის „ქართულ ღრამმატიკაში“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 63-ე სამეცნიერო სესია (მასალები), 2004. 15-17 დეკემბერი.
 14. ერთი უცნობი გრამატიკული ხასიათის სქოლიოს შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, „ქართული ენა“, თბილისი (ქართულ ენაზე), 2004.
 15. ახალი ბერძნული ენის ლექსიკა სტეფანე პაოლინისა და ნიკიფორე ირბახის „ქართულ-იტალიურ ლექსიკონში“, საქართველოს მეცნ. აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საზოგადოების („ენა და კულტურა“) ჟურნალი „ენა და საზრისი. ლექსისი’, ნაწილი II, თბ., 2004.
 16. და ხმა ფუძეებისაგან ნაწარმოები გრამატიკული ტერმინები ძველ ბერძნულსა და ქართულ გრამატიკულ თხზულებებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, თბ., 2004
 17. ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVIII, თბ. 2004 , გვ. 157-162;
 18. ასო-ის მნიშვნელობისათვის გრამატიკულ ტერმინოლოგიაში, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, თბ. 2004 წ.
 19. ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორია და ზურაბ შანშოვანის გრამატიკა, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IX, თბ., 2005.
 20. 1629 წელს რომში მისიონერების მიერ დაბეჭდილ ლექსიკონში დადასტურებული ბერძნული ლექსიკა – მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „ბერძნული ენის დიალექტები“ (ორგანიზებული საბერძნეთის საენათმეცნიერო საზოგადოების მიერ, იტალია, 2005, 6-8 ოქტომბერი (ბერძნულ ენაზე);
 21. XI-XII საუკუნეების ძველი ქართული გრამატიკული აზროვნება და სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონი, ლოგოსი, წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, 3, თბ., 2005.
 22. ქრისტიანული ტერმინოლოგია ქართულ-იტალიურ ლექსიკონში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVI, ეძღვნება ქრისტიანობის ოც საუკუნეს საქართველოში,. 23-27 მაისი., თბ. 2005 .
 23. პროსოდიის ნიშანთა აღმნიშვნელი ტერმინების გადმოცემისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXII, თბ. 2006.
 24. საეკლესიო ტერმინთა ისტორიისათვის, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 66-ე სესია, ეძღვნება აკაკი შანიძის დაბადების 120 წლისთავს, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ 2007 წლის 24-26 დეკემბერი, (მოხსენება), (თანამომხსენემლები: მთავარეპისკოპოსი ანდრია (გვაზავა), ნელი მახარაძე) .
 25. ახალი ბერძნული ენის ლექსიკა მე-17 საუკუნის ქართულ ძეგლში, კრებულში „ბიზანტოლოგია საქართველოში“, 2007.
 26. კონსონანტიდან პრეპოზიშენამდე, ქათევან ლომთათიძის სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 75 ქლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია (მოხსენება), 2007.
 27. საეკლესიო ტერმინთა ლექსიკონისათვის, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების 66-ე სამეცნიერო სესია, მიეძღვნა აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადების 120 წლისთავს (თანაავტორები: მთავარეპისკოპოსი ანდრია (გვაზავა), ნელი მახარაძე), (მოხსენება), 2007.
 28. თანამედროვე ტერმინოლოგია და ქართული სალოტერატურო ენა, სესია: „ქართული კულტურის საკითხები“, მიეძღვნა ქეთევან ლომთათიძის ხსოვნას (მოხსენება), 2007.
 29. ქართული საენათმეცნიერო აზრის კვლევის ისტორიიდან, – მოხსენება, წაკითხული თამარ ზურაბიშვილის, ელენე ნიკოლაიშვილისა და მზია მრევლიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიაზე, 2008.
 30. არნოლდ ჩიქობავა – ქართული ენათმეცნიერული აზრის მკვლევარი – II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, თბილისი, 2008;
 31. შესამოსლის აღმნიშვნელი ზოგი ტერმინის ისტორიისათვის ქართულში- 1. ანაფორა; 2. ბედენიკი – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, თეზისები, 2008.
 32. 1629 წლის ქართულ-იტალიური ლექსიკონის ბერძნული სიტყვებისა და ლექსიკონის შემდგენლის საკითხის ურთიეთმიმართებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, XXVIII. 2008;
 33. XI-XII საუკუნეების ქართული გრამატიკული აზროვნება , ჟურნალი: ლინგვისტიკური საკითხავები, პერმი, 2009,

გვ. 18-22

 1. საეკლესიო ტერმინთა ისტორიიდან: 1. აღსავლის კარი, 2. კატვიხუმელი – მაღლად დედათ სადგომი (საბა) – (თანაავტორი მთავარეპისკოპოსი ანდრია (გვაზავა)- საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია და საქართველო“, თბილისი-მესხეთი-ტაო-კლარჯეთი, 2009.;
 2. ქართულ საენათმეცნიერო ტერმინთა ისტორიული ლექსიკონი – საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსოკოგრაფიაში, I, ბათუმი, 2010. თეზისები გვ. 131-132.;
 3. ტერმინ „კუნკულ-ბარტყულის“ ისტორიისათვის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს- პატრიარქის წმიდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის გორის მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 28-29 იანვარი, 2011, გორი (თანამომხსენებლები: მიტროპოლიტი ანდრია, ნელი მახარაძე)
 4. მრავალდარგოვან ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონი, საერთაშორისო კონფერენცია ქართული ენა და თანამედროვეობა, 2011, (თაანამომხსენებელი რატი სხირტლაძე), 2011, გვ. 134-139;
 5. ასოსტიქიონისა და ფონემის მიმართებისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო კონფერენცია, 2012;
 6. ქართული ტერმინოლოგიის სირთულენი (ისტორია და თანამედროვეობა) – საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსოკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012. თეზისები გვ. 120-125 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);
 7. ქართულ საეკლესიო ტერმინთა ლექსიკონი, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,(თანამომხსენებლები: მიტროპოლიტი ანდრია, ნელი მახარაძე, მარიკა კვესელავა), ბათუმი, 2012, 18-20 მაისი;
 8. ქართულ საეკლესიო ტერმინთა ისტორიისათვის, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის წმიდა მღვდელმოწამე კირიონ II-ის გორის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია, (თანამომხსენებელი: მიტროპოლიტი ანდრია), 2012, 3-4 თებერვალი,
 9. ქართული ტერმინოლოგიის სირთულენი (ისტორია და თანამედროვეობა), ქართველოლოგია, 2012, გვ. 75-83;
 10. ადამიანის ხმის“ კლასიფიკაცია ძველ ბერძნულ გრამატიკულ წყაროებში – საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში 4“, 2013, ოქტომბერი, თბილისი-ბათუმი-კაბადოკია;
 11. ზოგი საეკლესიო ტერმინის ისტორიისათვის, ჟურნალი „მასალები ქართულ საეკლესიო ტერმინთა ისტორიისათვის“, I, 2013, გვ. 30-36, (თანაავტორი: მიტროპოლიტი ანდრია);
 12. ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე“, ტერმინოლოგიის პრობლემებისადმი მიძღვნილი საგანგებო კონფერენციის „ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე“თეზისები, 2013 წელი;
 13. ქართული ტერმინოლოგიის საკითხები, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, 13, 2013, გვ. 141-145;
 14. ძველი ქართული გრამატიკული ტრაქტატის მნიშვნელობისათვის“, აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2016, 14 აპრილი.
 15. როგნედა ღამბაშიძე და ტერმინოლოგიური მუშაობის ძირითადი პრიციპები, კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია“, II, 2014 (თანამომომხსენებელი ინგა ჯიბუტი), 2014;
 16. თანამედროვე ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია და სახელმძღვანელოები, კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ III, 2015;
 17. არაქართული წარმოშობის ტერმინებისათვის ტექნიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონში, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVI, (თანამომხსენებელი ანა ხურცილავა);

თარგმანები

 1. დიონისიოს თრაკიელის „გრამატიკის ხელოვნება“ (ძველი ბერძნულიდან)
 2. დონატუსის „მცირე ხელოვნება“ (ლათინურიდან)

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ.).

 1. ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდიანტი 1997-2000 წლებში;
 2. ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს ეროვნული კავშირის წევრი;
 3. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენატმეცნიერების ინსტიტუტის საბჭოს წევრი;
 4. წმიდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტის საბჭოს წევრი 2012-2015 წლებში;
 5. კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგიის“ დაარსების ინიციატორი;
 6. ეროვნული საგამოცდო კომისიის წევრი 2004 წლიდან.

რედაქტორობა:

კრებულის – ტერმინოლოგიის საკითხები – რედაქტორი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019