ანფიმიადი დიანა

Anphimiadi Diana  

  

პირადი ანკეტა

პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

 

გვარი ანფიმიადი
სახელი დიანა
მამის სახელი დიმიტრი
ელ.ფოსტა litweek@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება, მეცნიერ-თანამშრომელი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართველური ენების განყოფილება 2000-2004 ბაკალავრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების კათედრა 2004-2006 მაგისტრი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი,            ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 2008-დღემდე დოქტორანტი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი

 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2009 ლიტერატურული და სამეცნიერო  თარგმანის კვირეულიპროექტის ავტორი და  ორგანიზატორი
2007-2010 საექსპერტოკრიმინალისტიკური მთავარი  სამმართველოს  ფონოსკოპიური კვლევის   განყოფილების ექსპერტილინგვისტი;
2012 განათლების სამინისტრო, “ქართული

 ენა არაქართული სკოლებისთვის”-რედაქტორი;

2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე ელექტრონული წიგნების

   სახლი „საბას“ რედაქტორი;

2012 წლის იანვრიდან 2013 წლის თებერვლამდე                                

სსიპ. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ფონდის მრჩეველი;

2012-დღემდე ინტერნეტ ჟურნალის 

მასწავლებელისტატიების ავტორი;

2013 წლის აპრილი–დეკემბერი– ნიუტონის თავისუფალი სკოლა,

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

2014 – პროექტი „ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსი –

არაძირითადი თანამშრომელი;

2013 წლიდან არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების

ინსტიტუტის ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების

  განყოფილების მეცნიერ–თანამშრომელი;

2015 ჟურნალი „ბუქსითი“,სტატიების ავტორი

 

შრომათა სია

 

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 

ფონეტიკური მოვლენები ქართულ       მუსიკალურ ენაში, სტუდენტთა რესპუბლიკური კონფერენცია ( პირველი პრემია) 2004 წ.

ქრონოტოპი ქართულ ენობრივ აზროვნებაში,საერთაშორისო კონფერენცია „სოროსის საგანმანათლებლო პროგრამები“, მოხსენებათა კრებული, გვ. 27 ( გამარჯვებული მოხსენება) 2004წ/

რელიგიის ენა, როგორც სოც. ლინგვისტური       მოვლენა, სტუდენტთა რესპუბლიკური კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ 20 2005წ.

.. ფონეტიკური სლენგი თინეიჯერთა       მეტყველებაში,

 

 

რესპუბლიკური კონფერენციაფონეტიკა და ნორმა” , მოხსენებათა კრებული, 2008წ;

ზმნა, როგორც ასიმეტრიული სემიოტიკური ნიშანი. XXVII რესპუბლიკური              

 • დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, 2008 .
 • ვირტუალური სივრცის გავლენა და თანამედროვე ქართული პოეზიის ენის სპეციფიკა (რამდენიმე ქართული ლიტერატურული საიტის მაგალითზე), ბუნებრივ ენათა დამუშავება, მასალები, 2008 წ.
 • „ახალი ესპერანტო“ ანუ „სიცილაკების“ სემიოტიკა, სემიოტიკა №4, 2008წ;
 • სულხან-საბა ორბელიანის ნიშანთა სისტემა,          ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები 2012 წ.
 • რესპუბლიკური დიალექტური სესია, ბარბარეს ბარბარიზმები ( ბარბარე ჯორჯაძის სოციოლექტი „სრული სამზარეულოს მიხედვით, ) 2013 წ.
 • საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაკორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები,  ბათუმი,              ტრანსლაციის საკითხისათვის – „ერთი“(თანაავტორობით) 2014;
 • კორპუსი , როგორც დამხმარე სასკოლო       რესურსი           ინტერნეტგაზეთი “mastsavlebeli.ge (2015)
 • ერთი ლექსის თარგმანის პარალელური კორპუსის აგების პრინციპები სემიოტიკის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები – 2015 წ.
 • მიმღეობის საკითხისათვის ქართული დიალექტური კორპუსის ინგილოურ ლექსიკონში (თანაავტორობით)     ”არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI, გვ. 14, თბილისი, 2015,
 • დიალექტური კორპუსი, როგორც დამხმარე რესურსი სასკოლო-ჰუმანიტარული სწავლებისთვის            ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები – 2015 (კონფერენციის მასალები), გვ. 25-27თბილისი, 2015;
 • ქდკ-ს ინგილოური ლექსიკონი (შედგენის პრინციპები და სამომავლო პერსპექტივები). არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVII, გვ. 9-11, თბილისი, 2016.

 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

  

წლები როლი პროექტში პროექტის დასახელება დამფინანსებელი
1 2014- 2015  დამხმარე პერსონალი ქართული საენათმეცნიერო მეტაენის კორპუსი რუსთაველის ეროვნული ფონდი
2 2012  რედაქტორი საქართველოს ლიტერატურული რუკა ღია საზოგადოება-საქართველო

საქართველოს პენცენტრი

3   2010  პროექტის ავტორი და დირექტორი ლიტერატურული და სამეცნიერო თარგმანის კვირეული ქალაქ თბილისის მერია

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

 

პოეტური კრებულები

„შოკოლადი“ – 2008 წელი ( ლიტერატურული პრემია საბა ) ( გამომცემლობა „სიესტა)

„კონსპექტური მითოლოგია“ – 2009 ( გამომცემლობა „საუნჯე“)

„ახლოხედვის ტრაექტორია“ – 2012 ( გამომცემლობა „საუნჯე“)

„ჩრდილის ამოჭრა“ – 2015 წ. ( გამომცემლობა „ინტელექტი“)

 

პროზაული კრებული:

„პირადი კულინარია“ – 2013 წ. ( ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“)

„წინასწარმეტყველება მურაბით ( „წიგნები ბათუმში“, ჩაშვებულია დასაბეჭდად)

 

ნათარგმნია რუსულ, ბერძნულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე, სისტემატურად იბეჭდება ქართულ და უცხოურ პრესაშ

 

პრემია, ჯილდო.

                                                                                                    

ლიტერატურული პრემიები:

2009 . – ლიტერატურული პრემიასაბასაუკეთესო ლიტერატურული დებიუტისათვის

2008.. ლიტერატურული პრემიაწერო“ – საუკეთესო პოეტური ტექსტი

2009 . ბარათაშვილის ლიტერატურული პრემია

2009 . ილია ჭავჭავაძის სახელობის ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდიანტი

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019