ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი − 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)

  1. სალომე ომიაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი − 3 საშტატო ერთეული

  1. თამარ ლომთაძე
  2. გვანცა გვანცელაძე
  3. ქეთევან მარგიანი

მეცნიერი თანამშრომელი − 1 საშტატო ერთეული

  1. ტარიელ გურგენიძე

მეცნიერი თანამშრომელი − 0,5 საშტატო ერთეული (ერთი)

  1. ლევან კოჭლამაზაშვილი
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020