ქართველურ ენათა განყოფილება

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი − 2 საშტატო ერთეული (უვადოდ)

 1. თედო უთურგაიძე
 2. იზოლდა ჩანტლაძე

 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი − 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)

 1. მერაბ ჩუხუა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი − 7 საშტატო ერთეული

 1. ნარგიზა სურმავა
 2. ნანა ლოლაძე
 3. ნინო ჭუმბურიძე
 4. ჭაბუკი ქირია
 5. როენა ჭკადუა
 6. მედეა საღლიანი
 7. მურმან სუხიშვილი

მეცნიერი თანამშრომელი − 7 საშტატო ერთეული

 1. ხათუნა ყანდაშვილი
 2. ლელა გიგლემიანი
 3. ნატო შავრეშიანი
 4. ელიზავეტა გაზდელიანი
 5. ცირა ჯანჯღავა
 6. ნინო ციხიშვილი
 7. მანანა ბუკია

მეცნიერი თანამშრომელი − 0,5 საშტატო ერთეული (ერთი)

 1. მარინა ჯღარკავა
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020