ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი − 2 საშტატო ერთეული

  1. ციცინო კვანტალიანი
  2. ლია ბაკურაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი − 0,5 საშტატო ერთეული (ორი)

  1. ზაალ კიკვიძე
  2. ნინო შარაშენიძე

მეცნიერი თანამშრომელი − 5 საშტატო ერთეული

  1. მაია ბარიხაშვილი
  2. რუსუდან პაპიაშვილი
  3. ელენე ნაპირელი
  4. რუსუდან ლანდია
  5. დიანა ანფიმიადი
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020