1996 წლის 25-27 ივნისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი

1996 წლის 25-27 ივნისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი

 

ეკატერინე ოსიძე (თბილისი), პროფესორ გიორგი როგავას ცხოვრება და შემოქმედება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ზეინაბ კერაშევა (მაიკოპი, ადიღეს რესპუბლიკა), პროფესორი გიორგი როგავა როგორც ჩერქეზულ ენათა გამოჩენილი მკვლევარი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
მარინე ქაცარავა (ქუთაისი), პროფესორი გიორგი როგავა – ქუთაისის პედ. ინსტიტუტის კათედრის გამგე, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
მაია მაჭავარიანი (თბილისი), პროფესორი გიორგი როგავა როგორც გამორჩეული თეორიტიკოსი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
გურამ რამიშვილი (თბილისი), ფონეტიკის სტატუსი და მენიერული სემანტიკის აგება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
გენადი ბურჭულაძე (თბილისი), ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 3, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
რუსუდან ჯანაშია (თბილისი), უბიხთა წარსულიდან, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
თამარ უჯუხუ (თბილისი), კავკასიის ხალხთა ფოლკლორის მრავალტომეულის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
დარეჯან ბუიძე (ზუგდიდი), ობიექტთა კოორდინაციული მიმართება ზმნასთან ახალ ქართულში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ოთარ მიქიაშვილი (სოხუმი), ჭურ-, წურ- ძირთა ურთიერთმიმართებისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
რევაზ აბაშია (თბილისი), საერთო ქართველური ლექსიკიდან. I, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ელენე ბაბუნაშვილი (თბილისი), ჰუგო შუხარდტი ქართული გრამატიკული ლიტერატურის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ჰაზეშა თაოვი (ნალჩიკი, ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკა)ჩერქეზული ენათმეცნიერების ზოგი პრობლემის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ალექსანდრე მაჰომეტოვი (თბილის), პიროვანი უღვლილების ჩამოყალიბება დაღესტნურ ენებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ალექსი ჭინჭარაული (თბილისი), რუსული ენიდან შემოსული ორი სიტყვა ქართულში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
გურამ თოფურია (თბილისი), ადგილობით ბრუნვათა ისტორიისათვის ლეზგიურ ენებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
შუქია აფრიდონიძე (თბილისი), ანალოგიის წესის მოქმედებისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ნელი იოსავა (თბილისი), მასალები მარი ბროსეს პეტერბურგის არქივიდან, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
მურმან სუხიშვილი (თბილისი), ორი ქართულ-სვანური შესატყვისის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
თინათინ ღვინაძე (თბილის), კონტექსტი და ქართული ზმნის პირიანობა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ზაალ კიკვიძე (ქუთაისი) ენობრივ და საზოგადოებრივ სტრუქტურათა ურთიერთქმედება, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
მიხეილ ქურდიანი (თბილისი), ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი და ტოხურისა და ჭადაქოლოურის კვალიფიკაციის პრობლემა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ომარ მემიშიში (თბილისი), მცენარეთა სახელებისაგან წარმოქმნილი ტოპონიმები ლაზურში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ნათელა ქუთელია (თბილისი), ანლაუტისა და აუსლაუტის სტრუქტურებისათვის ლაზურში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ასლანბეკ მაჰომედოვი (მაჰაჩყალა, დაღესტნის რესპუბლიკა), ახალი თავლსაზრისი გრამატიკული კლასების სისტემისა და ისტორიის შესახებ ნახურ-დაღესტნურ ენებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ზურაბ ჭუმბურიძე (თბილისი) ქართველ ებრაელთა გვარსახელების სტრუქტურა, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ოტია კახაძე (თბილისი), წლის დროთა სახელები არჩიბულში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ეკატერინე ოსიძე (თბილისი), რამდენიმე ფუძის წარმომავლობის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
იზა ჩანტლაძე (თბილისი), ლექსემა საკარცხული ქართველურ ენებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
დამანა მელიქიშვილი (თბილისი), ძველი ქართული ლექსიკიდან (გერშე), ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
გიორგი გოგოლაშვილი (თბილისი), ფუძედრეკად ზმნათა I სერიის ფორმის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ტარიელ ფუტკარაძე (ქუთაისი), სიბილანტთა რამდენი რიგი უნდა აღდგეს საერთო ქართველურში? ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
თეიმურაზ გვანცელაძე (თბილისი), ცხუმი – “ქალაქი აფხაზეთისა და აფშალეთისა“?ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ავთანდილ არაბული (თბილისი), [უე] : [უ] ისტორიული მონაცვლეობისათვის ძირეულ მორფემებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996
ვაჟა შენგელია (თბილისი), ქართული ჟ: ზანური ჟგ შესატყვისობისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საიუბილეო სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გიორგი როგავას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1996

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019