1997 წლის 8 იანვრის, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი

1997 წლის 8 იანვრის, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი

გ. კვარაცხელია, ფორმისა და ფუნქციისათვის სინტაგმაში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
თ. უთურგაიძე, კვლავ ბრძანებითი მწკრივის შესახებ თანამედროვე ქართულში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
დ. მელიქიშვილი, ყე- სუფიქსი გელათურ ტექსტებში და ინვერსიის საკითხი ქართულ ზმნაში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
თ. სანიკიძე, აკაკი წერეთლის სამგლოვიარო მჭევრმეტყველება, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
ლ. გეგუჩაძე, ერთი ტიპის ზმნათა გარდამავლობისა და გვარის საკითხისათვის, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
შ. აფრიდონიძე, პოსესიური მიმღეობური კონსტრუქციები ახალ ქართულში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
ნ. ლოლაძე, ზმნის გვარის სამწევრა სისტემის სტრუქტურული მოდელები ქართველურ ენებში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997
გ. გოგოლაშვილი, მრავალგზისობის მორფოლოგიური და ლექსიკური გამოხატვის ურთიერთმიმართებისათვის ძველ ქართულში, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი, 1997

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019