1994 წლის 10 ნოემბრის თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი

1994 წლის 10 ნოემბრის თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი

შესავალი სიტყვა – რ. მეტრეველი
კ. დანელია, ალ. ცაგარელის ცხოვრება და მოღვაწეობა, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
ლ. მენაბდე, ალ. ცაგარელი და ქართული ლიტერატურის ისტორიის საკითხები, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
ვ. მაჭარაძე, ალ. ცაგარელი და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის დოკუმენტების პუბლიკაცია, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
გ. გოგოლაშვილი, ალ. ცაგარელი – ქართველური ენების მკვლევარი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
თ. უთურგაიძე, სულხან-საბა ორბელიანის გრამატიკული ნააზრევი ანტრნ I “ქართულ ღრამმატიკაში“,თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
ი. ქობალავა, მეგრული გვარის წარმოებისათვის, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
ალ. ჭინჭარაული, ტოპონიმ “ფხოვის“ წარმომავლობისათვის, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
ა. არაბული, ელ სახელური დერივატისათვის ქართველურ ენებში, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
ე. ბასილაშვილი, “ხევა“ სიტყვის მნიშვნელობის შესახებ “ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგში (…“ლექსთა გრძელთა თქმა და ხევა“), თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994
დ. თვალთვაძე, ნათარგმნი თხზულების კომენტირების ეფრემ მცირესეული პრინციპები, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ა. ცაგარელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი, 1994

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019