1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი

1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი

გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
გ. ბურჭულაძე, ილია ცერცვაძე – იბერიულ-კავკასიურ ენათა გამოჩენილი მკვლევარი, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ალ. მაჰომეტოვი, პროფ. ი. ცერცვაძე – ხუნძური ენის მკვლევარი, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
გ. თოფურია, ილია ცერცვაძე ლატერალების შესახებ, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ქ. ლომთათიძე, აფხაზური ა-დამრა-ს (“აკლდამა“, “სამარე“) წარმომავლობისათვის, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ო. კახაძე, ლეზგების აღმნიშვნელი ზოგი სახელწოდების თაობაზე, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
კ. ჭრელაშვილი, უკლასნიშნო ზმნების შესახებ ნახურ ენებში, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ე. ოსიძე, ენა და დიალექტი (იბერიულ-კავკასიურ ენათა მასალაზე), 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. Aაკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ბ. შავხელიშვილი, კიდევ ერთხელ ეთნონიმ ძურძუკის შესახებ, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ნ. ჭოხონელიძე, ბ ბგერის განვითარებისათვის ზოგ სიტყვაში, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ვ. შენგელია, ლაბიალიზებული თანხმოვნის გავლენის შესახებ მის მეზობელ ხმოვანზე ჩერქეზულ ენაში, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ნ. არდოტელი, მასდარის წარმოება ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
ბ. ცხადაძე, უ ზ ნ ფუძის წარმომავლობისათვის ზოგ ქართულ გვარსხელში, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
მ. თანდაშვილი, სახელთა წარმოდგენის მოდელი უდიური ენის ელექტრონულ ბაზაში, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი
რ. აბაშია, ხუნძებისა და ხუნძეთის აღმნიშვნელ ტერმინთა ისტორიისათვის, 1997 წლის 2 დეკემბერს საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ილია ცერცვაძის ხსოვნისადმი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019