1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი

1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი

ქ. ლომთათიძე, შესავალი სიტყვა
ბ. ჯორბენაძე, ილია ჭავჭავაძე ქართული ენის შესახებ, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი
თ. უთურგაიძე, ილია ჭავჭავაძე ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბებისათვის ბრძოლაში, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი
რ. ღამბაშიძე, ილია ჭავჭავაძე და ქართული ტერმინოლოგიის საკითხები, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი
შ. აფრიდონიძე, ილია ჭავჭავაძის მხატვრული პროზის სტილისათვის, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი
ა. არაბული, ილიას პოეზიის ენისა და სტილის ზოგი საკითხი, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი
ალ. ჭინჭარაული, ბიბლიური ილიას შემოქმედებაში, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი
ვ. შენგელია, გაზეთი “ივერია“ ჩერქეზეთის შესახებ, 1987 წლის 26 ივნისის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიუბილეო სესია, მიძღვნილი ილია ჭავჭავძის დაბადების 150 წლისთავისადმი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020