სიახლეები

სამეცნიერო სესიის არნოლდ ჩიქობავას საკითხავებისათვის მოხსენებათა თეზისები მიიღება 29 თებერვლამდე. თეზისების მოცულობა – 2 გვერდი, შრიფტი – sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის – ICL_Symbol.
წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები.თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე – burchuladzetea@gmail.comvazhashengelia@gmail.com; contact@ice.ge

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020