სიახლეები

ამა წლის დეკემბერში გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 75-ე სამეცნიერო სესია. სესია ეძღვნება ინსტიტუტის 75 წლისთავს. მოხსენებათა თეზისები მიიღება 15 ნოემბრამდე.
თეზისების მოცულობა − 2 გვერდი, შრიფტი − sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის − ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019