სიახლეები

გამოსაცემად მზადდება ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების” მორიგი – XIV ტომი. სტატიები (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები) მიიღება არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (გ. გოგოლაშვილი, თ. ბურჭულაძე) 2017 წლის 30 ივნისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: burchuladzetea@gmail.com; contact.ice.ge;  ფორმატი A4, შრიფტი – „სილფაინი“, შრიფტის ზომა – 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020