სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევი კონკურსისათვის საბუთები შემოიტანა პროფ. ნანა მაჭავარიანმა.


თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის განყოფილებათა ხელმძღვანელების შესარჩევი კონკურსისათვის საბუთები შემოიტანეს შემდეგმა კონკურსანტებმა:

  1.  აკად. გუჩა კვარაცხელია − ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
  2. აკად. წ/კ ვაჟა შენგელია − მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
  3. ფილოლ. მეცნიერებათა დოქტორი,პროფ. მედეა ღლონტი – ლექსიკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
  4. ფილოლ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. გიორგი გოგოლაშვილ – ქართველურ ენათა განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
  5. ფილოლ.მეცნ. დოქტორი, პროფ. თამარ ვაშაკიძე – ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
  6. ფილოლ. მეცნ. დოქტორი ლია ქაროსანიძე – სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების  განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
  7.  ფილოლ. აკად. დოქტორი მარინა ბერიძე – ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად.
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019