მიმდინარე კონკურსი

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:

  1. ქართველურ ენათა განყოფილება
  2. მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
  3. ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
  4. ლექსიკოლოგიის განყოფილება
  5. თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
  6. ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
  7. ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019