სიახლეები

ამა წლის 19-21 დეკემბერს გაიმართება თსუ არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 76-ე სამეცნიერო სესია. იხ. სესიის პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019