სიახლეები

2018 წლის აპრილის პირველ ნახევარში გაიმართება სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“.
მოხსენებათა თეზისები (არაუმეტეს ორი გვერდისა, შრიფტი – სილფაინი) უნდა მიაწოდოთ ვ. შენგელიას ან
ნ. ჯორბენაძეს 15 მარტამდე.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019