სიახლეები

ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XV წერილები მიიღება ა. წ. 1 ნოემბრამდე.

წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არა უმეტეს 1 გვერდისა).

ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ძირ-ფუძეეების ნუსხა და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ.

წერილების ნაბეჭდი ვერსიები მიიღება: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (პავლე ინგოროყვას 8, III სართული, ოთახი 310, მედეა ღლონტი), ხოლო ელექტრონული ვერსიები – შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

dodo_mariami@yahoo.com

წერილის ფორმატი: A 4;

შრიფტი: Sylfaen, ICL_Symbol;

შრიფტის ზომა: 11;

ინტერვალი სტრიქონებს შორის: 1,5.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020