სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი და ენის მოდელირების ასოციაცია გიწვევთ

თედო უთურგაიძის წიგნის
ქართული სამწერლობო ენის ისტორიული გრამატიკის საკითხები

წ ა რ დ გ ი ნ ე ბ ა ზ ე

2019 წლის 25 ივნისს, 17:00 საათზე

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
I კორპუსი, 206-ე აუდიტორია

mosawvevi-tedo-uturgaidze-1

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019