სიახლეები

2020 წლის 22-24 დეკემბერს გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 79-ე სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები მიიღება 5 დეკემბრამდე. თეზისების მოცულობა არაუმეტეს 2 გვერდისა, შრიფტი − sylfaen, (12) (ტრანსკრიფციისათვის − ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისების ელექტრონული ვერსია მიიღება შემდეგ  მისამართზე − giglemianilela5@gmail.com

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020