სიახლეები

5-7 მაისს გაიმართება სამეცნიერო სესია ,,არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”.

მოხსენებათა თეზისებს  (მოცულობა – არაუმეტეს ორი გვერდისა) ნაბეჭდი და ელექტრონული სახით (giglemianilela5@gmail.com) მიიღებს ინსტიტუტის სწავლული მდივანი ლ. გიგლემიანი 10 აპრილამდე.

ტექსტი აწყობილი უნდა იყოს სილფაინით.

Share Button