სიახლეები

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“

წე­რი­ლე­ბი არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის  ინ­სტი­ტუ­ტის პე­რი­ო­დუ­ლი ორ­გა­ნოს „იბე­რიულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის“ მო­რი­გი, 49-ე ტო­მი­სა­თვის მი­ი­ღე­ბა ა. წ. 31 აგ­ვის­ტო­მდე.

წე­რი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა (რე­ზი­უ­მეს ჩა­თვლით) არ უნ­და აღე­მა­ტე­ბო­დეს 20 გვერდს (რე­ზი­უ­მეს მო­ცუ­ლო­ბა – 2 გვერდს). წე­რი­ლის ტექ­სტი  უნ­და აი­წყოს სილ­ფა­ი­ნის შრიფ­ტით (შრიფ­ტის ზო­მა – 12, სტრი­ქო­ნებს შო­რის მან­ძი­ლი – 1,5).

წარმო­დგე­ნი­ლი უნ­და იყოს წე­რი­ლის ნა­ბეჭ­დი და ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სია (ელ­ფოს­ტა: giglemianilela@gmail.com).

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020