სიახლეები

ვაკანსია: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მეცნიერი თანამშრომლის

კატეგორია: დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული

საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 21/07/2022 – 27/07/2022

კონკურსი გამოცხადდა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მეცნიერი თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად:

თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება

მეცნიერი თანამშრომელი – ერთი საშტატო ერთეული

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N 187/01-01 – 18.06.2022 წ.