სიახლეები

“იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების” 44-ე ტომისათვის წერილები მიიღება 31 მარტამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არა უმეტეს 2 გვერდისა). წერილის მოცულობა რეზიუმეს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 16 ნაბეჭდ გვერდს. წერილში უნდა გამოიყენოთ შრიფტი – Sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის –ICL_Symbol.
წერილები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე – burchuladzetea@gmail.comvazhashengelia@gmail.com; contact@ice.ge
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019