სიახლეები

გამოსაცემად მზადდება ყოველწლიური თემატური კრებულის − „ეტიმოლოგიური ძიებანის“ − XIV ტომი. სტატიები (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები) მიიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (მედეა ღლონტი, რუსუდან რამიშვილი) 30 სექტემბრემდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე:  dodo_mariami@yahoo.com; rusudrami@yahoo.com.

ფორმატი – A 4; შრიფტი – სოლფაენი; შრიფტის ზომა – 11; ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020