სიახლეები

2018 წლის დეკემბერში გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო სესია,  რომელიც ეძღვნება არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს.

მოხსენებათა თეზისები მიიღება 15 ნოემბრამდე. თეზისების მოცულობა − 2 გვერდი, შრიფტი − sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის − ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − dodo_mariami@yahoo.com

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019