სიახლეები

განცხადება

წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVIმიიღება ა. წ. 1 ოქტომბრამდე.

წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა).

ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები  წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ.

წერილის ნაბეჭდი ვერსია მიიღება: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (პ.იგოროყვას 8, III სართული, ოთახი 310,  მედეა ღლონტი); ხოლო ელქტრონული ვერსია – ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com

წერილის ფორმატი:  A 4; შრიფტი: Sylfaen,  ICL_Symbol; შრიფტის ზომა: 11

ინტერვალი სტრიქონებს შორის: 1,5.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019