სიახლეები

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

 

არჩევნები ტარდება ა.წ. 2 ივლისს

 

კენჭისყრა იწყება 10.00 საათზე და მთავრდება იმავე დღეს 17.00 საათზე

საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა ამომრჩეველზე

მხოლოდ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში

 

სტრუქტურული ერთეული კორპუსი აუდიტორია
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი თსუ X კორპუსი, II სართული N 206
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი თსუ მე-11 განივი კორპუსი N 338
იურიდიული ფაკულტეტი თსუ I  კორპუსი N 07
მედიცინის ფაკულტეტი მორფოლოგიის ინსტიტუტი N329
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი თსუ VI  კორპუსი N 303
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი თსუ III  კორპუსი N 025
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი თსუ I  კორპუსი N 206
ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
ლექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
ვახუშტი ბაგრატიონი სსახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართულის ფოიე
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართული, სააქტო დარბაზის ფოიე
ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართული, სააქტო დარბაზის ფოიე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართული, სააქტო დარბაზის ფოიე
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართული, სააქტო დარბაზის ფოიე
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართული, სააქტო დარბაზის ფოიე
რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი თსუ I  კორპუსი II სართული, სააქტო დარბაზის ფოიე

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020