სიახლეები

აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

 

  • არჩევნები ტარდება ა.წ. 2 ივლისს
  • კენჭისყრა იწყება 10. 00 საათზე და მთავრდება იმავე დღეს 17.00 საათზე
  • საარჩევნო ბიულეტენი გაიცემა ამომრჩეველზე

მხოლოდ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში

 

გთხოვთ, მოგრძანდეთ:

 

 

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის

 ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

 

 თსუ I  კორპუსი  

II სართულის ფოიე