სიახლეები

2021 წლის 4 აპრილს 15-00 საათზე გაიმართება ლექსიკოლოგიის განყოფილების თანამშრომლის, ირინე ასათიანის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო  – ირინე ასათიანი – 100

სესიის გახსნა – ნანა მაჭავარიანი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი

მოხსენებები:

1)      ვაჟა შენგელია  ბგერათშესატყვისობანი ნასესხებ ლექსიკაში – ვარაუდი თუ სინამდვილე?

2)      მედეა ღლონტი  – ქართული – ძირის ფუნქციურ-სემანტიკური მიმართულებისათვის („არცოდნა – არცოდვაა“)

3)      ამირან ბასილაშვილი – ზმნისწინის საკითხისათვის უდიურ ენაში

4)      მანანა ბუკია  ერთი მეგრულ-ლაზური რიტუალური ტერმინის განმარტებისათვის

5)      ლევან კოჭლამაზაშვილი  გეოგრაფიული სახელი – დიაქრონიულ ცვლილებათა ფიქსატორი

6)      მარინა ჯღარკავა  ქონა-ყოლის ზმნათა მორფოლოგიური სახე მეგრულ-ლაზურში

7)      ეთერ შენგელია  საუბრის ლექსიკა ლაზურში

8)      მერაბ ჩუხუა – ზოგი ლაზური სიტყვის შედგენილობისათვის

 

მოგონებები

რეგლამენტი – 15 წუთი

 

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ღონისძიება გაიმართება პლატფორმა zoom-ის მეშვეობით. zoom -ის მისამართი:

https://us04web.zoom.us/j/7721882760?pwd=WEhaS01JMlROQVFJNWV6OWxvRTBkdz09

ID: 772 188 2760
pass: 22021964

 

Share Button