სიახლეები

მიმდინარე წლის 6 აპრილს, 12 საათზე, გაიმართება „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა.

მომხსენებელი ─ გიორგი გოგოლაშვილი, „სისტემური ენობრივი ცვლილებები, ვარიაციები და ნორმა

1.-ავ და -ამ თემისნიშნიან ორპირიან გარდამავალ
ზმნათა პირველი თურმეობითის ფორმათა შესახებ“

სხდომა ჩატარდება არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში.
მისამართი: ინგოროყვას ქ.#8, მე-3 სართული, ოთახი #304.

Share Button