სიახლეები

2021 წლის 21-23 დეკემბერს გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-80 სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები მიიღება 5 დეკემბრამდე. თეზისების მოცულობა არაუმეტეს 2 გვერდისა, შრიფტი – sylfaen (12,) ტრანსკრიფციისათვის – ICL Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისების ელექტრონული ვერსია მიიღება შემდეგ მისამართზე – giglemianilela5@gmail.com