სიახლეები

თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტიზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის  (10 წლის ვადით – ერთი საშტატო ერთეული)  თანამდებობის დასაკავებლად

ა.წ. 8 ოქტომბერს გამოცხადებული საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღებასთან დაკავშირებით – იხ. ბმული: დამატებითი ინფორმაცი